Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2154
Title: Modern Silah Sistemlerinde Uygulandığında SK-42 ve WGS-84 Koordinat Sistemleri Arasındaki Farklılıklardan Kaynaklanan Hatalar
Other Titles: GEODETIC ERRORS ARISING FROM THE DIFFERENCES BETWEEN SK-42 AND WGS-84 COORDINATE SYSTEMS WHEN IMPLEMENTED IN MODERN WEAPONS SYSTEMS
Authors: Musayev, İlgar
Gojamanov, Magsad
Keywords: Dünya Jeodezik Sistemi WGS-84
Krasovski Koordinat Sistemi SK-42
Askeri Coğrafi Bilgi Sistemi
Küresel Navigasyon Uydu Sistemi
toposentrik
WGS-84
SK-42
MGIS
GNSS
topocentric
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Günümüzde kullanılan modern silahlar, teknolojik sistemler ve tesisler ağırlıklı olarak ya WGS-84 (Dünya Jeodezik Sistemi-1984) koordinat sisteminde üretilen sayısal topografik haritalarla veya temelinde şu koordinat sistemi oluşturulan Askeri Coğrafi Bilgi Sistemi esasında yönetilmektetir. Eğer modern silahların bilgisayar sistemlerinde ve diğer teknolojik sistem ve tesislerde 1942-ci yıl koordinat sistemine dayalı topografik haritaları kullanırsak, jeodezi ile ilgili bazı hatalarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır.Bu makale, Azerbaycan’da Krasovski koordinat sistemini kullanırken meydana gelebilecek hataları tartışmakta ve bunların nasıl çözüleceğini açıklamaktadır.
Modern weapons, technological systems, and facilities used in our days mainly are either managed with digital topographic maps produced in WGS-84 (World Geodetic System-1984) coordinate system or are connected with Military Geographic Information System (MGIS) created on the base of this coordinate system. If we use topographic maps based on the 1942 coordinate system in computer systems of modern weapons, and other technological systems and facilities, then it will be inevitable to encounter some geodesy related errors. In this article, these errors and their possible solutions are explained in the case of using the Krassovsky coordinate system in Azerbaijan.
Description: DergiPark: 788599
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.788599
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/62624/788599
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1267072
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2154
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.788599-1267072.pdf863.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

52
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.