Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2127
Title: KALÇA PROTEZİ İÇİN UHMWPE – HAp KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Other Titles: Production and Characterization of UHMWPE - HAp Composites for HIP Prosthesis
Authors: Efe, Gözde
Yener, Tuba
Keywords: UHMWPE – HAp Kompozitleri
Sertlik
DSC
Isıl Analiz
Total Kalça Protezi
UHMWPE - HAp Composite
Hardness
Thermal Analyses
Total Hip Prothesis
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Uzun süreli kullanım sonucunda kalça protezlerinde meydana gelen aşınma problemlerinin çoğu liner (yuva) kısmında gerçekleşmektedir. Bu çalışmada total kalça protez implantlarının asetabuler liner parçasının (kalça eklemi yuvası) geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla kalça protezi asetabuler liner olarak kullanılan Ultra Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilene (UHMWPE) ağırlıkça %1, 2 ve 3 oranında hidroksiapatit (HAp) tozları ilave edilerek UHMWPE-HAp toz karışımları hazırlanmıştır. Hazırlanan toz karışımları 200 °C’de 30 dakika boyunca 1 ton yük altında sıcak preslenerek UHMWPE-HAp kompozitleri üretilmiştir. Kompozit numunelerin morfolojisi SEM ile incelenmiş, elementel analiz için SEM-EDS kullanılmıştır. Faz analizi XRD ile gerçekleştirilmiştir. XRD analiz sonuçlarına göre takviye artışının %2’ye ulaşması ile HAp takviyesinin varlığı belirlenmiştir. Kompozitlerin kırık yüzey incelemelerinde HAp partiküllerinin matris içerisinde homojen olarak dağıldığı görülmüştür. Sertlik analizleri Vickers indentasyon tekniği ile gerçekleştirilmiş olup; en yüksek sertlik değeri %2 HAp takviyeli UHMWPE-HAp kompozitinde 5,28HV olarak elde edilmiştir. Tüm katkı oranları, kompozitin sertlik değerlerinde artışa neden olmuştur. DSC analizi ile hem UHMWPE numunesinin hem de UHMWPE kompozitlerinin ergime sıcaklıkları yaklaşık 140 ?C olarak belirlenmiştir.
Most of the wear problems occur in hip prostheses because of long-term use in the liner (socket) part. In this study, the aim was to develop the acetabular liner part of total hip replacement implants. For this purpose, UHMWPE-HAp (hydroxyapatite) composites have been developed by reinforcing UHMWPE, which is used as hip prosthesis acetabular liner, by biomimetic HAp powders at a ratio of 1, 2, and 3% by weight. The morphology of the samples was examined by SEM. SEM-EDS was used for elemental analysis. Phase analysis was carried out by XRD technique. According to the experimental results, HAp addition was detected when the reinforcement level was at least 2%. Hardness analyses were performed by Vickers indentation technique, and the highest hardness value of 5.28HV was obtained at 2% HAp reinforcement. All additive levels contributed positively to hardness values. The melting temperatures of both the UHMWPE and the UHMWPE-HAp composites were determined to be approximately 140 °C by DSC analysis.
Description: DergiPark: 927409
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.927409
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/927409
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1731758
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2127
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.927409-1731758.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

28
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.