Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2124
Title: BETONARME SONLU ELEMAN ANALİZİNDE ALTERNATİF BİR KOHEZİF ÇATLAK MODELİ
Other Titles: An Alternative Cohesive Crack Model for Finite Element Analysis of Reinforced Concrete
Authors: Selman, Efe
Keywords: Çatlak
Kohezif etkileşim
Sonlu eleman
Crack
Cohesive interaction
Finite Element Method
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Beton yapıların hasar değerlendirmelerinde, çatlak yüzeylerindeki kohezif etkileşimi göz önüne alan modeller, güvenilir ve gerçekçi simülasyonlara olanak tanımışlardır. Kohezif modeller, çatlak arayüzeylerinde, çatlak açılma ve kohezif kapanma gerilmeleri arasındaki dengeyi, betonun çekme yumuşaması özelliği ile birlikte göz önüne almaktadır. Bu çalışma, bu kohezif yaklaşımdan kaynaklanarak, kohezif etkileşimin çatlak yüzeylerinde betonun çekme yumuşaması davranışına göre tanımlandığı bir sonlu eleman modeli geliştirmiştir. Nümerik analizler için ABAQUS programı kullanılmıştır. Sunulan kohezif esaslı modelin etkinliğini gösterme amaçlı, diğer simülasyon Genişletilmiş Sonlu Eleman Metodu’nu kullanarak gerçekleştirilmiş ve iki yaklaşımın sonuçları yapısal parametreler bazında karşılaştırılmıştır. İki yaklaşım sonuçları arasındaki yüksek uyum, sunulan kohezif çatlak yaklaşımının doğruluğunu kanıtlamıştır.
In the damage evaluation of concrete structures, the models based on the cohesive interaction between crack surfaces enable reliable and realistic simulations. The cohesive models take into account the equilibrium between crack opening and cohesive closing stresses at crack interfaces with the tension softening property of concrete. This study stemmed from this cohesive approach and developed the finite element model with discrete crack approach in which the cohesive interaction was defined along crack surfaces according to the tension softening behaviour of concrete. ABAQUS program was used for numerical analysis. In order to demonstrate the efficiency of proposed cohesive based approach, the other simulation was conducted by using Extended Finite Element Method and results of these two approaches were compared according to the structural parameters. The good agreement between the results of two approaches proved the accuracy of the proposed cohesive crack approach.
Description: DergiPark: 778979
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.778979
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/62624/778979
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1234639
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2124
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.778979-1234639.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

18
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.