Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2122
Title: HAŞHAŞ TOHUM (Papaver somniferum L.) YAĞININ BİYODİZEL YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Other Titles: Determination of the Biodiesel Fuel Characteristics of Poppy (Papaver somniferum L.) Seed Oil
Authors: Cesur, Cüneyt
Eryilmaz, Tanzer
Uskutoğlu, Tansu
Doğan, Hülya
Coşge Şenkal, Belgin
Alnıak Sezer, Selen
Keywords: Haşhaş
Tohum yağı
Yağ asidi
Viskozite
Yoğunluk
Poppy
Seed oil
Fatty acid
Viscosity
Density
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Haşhaş (Papaver somniferum L.) hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir tıbbi bitkidir. Aynı zamanda tohumlarından yağ elde edilmektedir. Bu çalışmada Yozgat ekolojik koşullarında yetiştiriciliği yapılan iki haşhaş çeşidinin (TMO-1 ve OFİS 8) tohumlarından soğuk presle elde edilen yağların, Transesterifikasyon yöntemi ile 2 aşamalı olarak üretimi gerçekleştirilerek bazı biyodizel özellikleri tespit edilmiş, standartlara uygunluğu incelenmiştir. Elde edilen veriler TMO-1 ve OFİS 8 çeşitleri için sırasıyla; kinematik viskoziteleri (40°C’de) 4.238, 4.139 mm2/s; yoğunlukları, 884.46 kg/m3, 883.82 kg/m3, parlama noktaları, 169°C, 164°C; su muhtevaları, 425.38 mg/kg, 496.39 mg/kg; bulutlanma noktaları, - 3°C, -7°C; akma noktaları, -7°C, -16°C; donma noktaları, -11°C, -21°C; pH’ları, 7, 6.6; sülfat ve kül miktarları, 0.0095 m/m (%), 0.0110 m/m (%), SFTN, -1°C, -2°C olarak tespit edilmiştir. Elde edilen yakıt analiz sonuçlarının EN 14214 ve ASTM D6751 standartlarına uygun olup olmadığı amaçlanmış ve uygunluk gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre haşhaş biyodizelleri B100 ya da daha farklı karışım yakıtların dizel motorlarda kullanılabilecek özelliklere sahip olduğu söylenebilir.
Poppy (Papaver somniferum L.) is an important medicinal plant both in the world and in our country. At the same time, oil is obtained from the seeds. In this study, the oils obtained from the seeds of two poppy cultivars (TMO-1 and OFİS 8) grown in Yozgat ecological conditions were produced by the Transesterification method in 2 stages, some biodiesel properties were determined and their compliance with the standards was examined. The data obtained are for TMO-1 and OFİS 8 cultivars; kinematic viscosities (at 40°C) 4.238, 4.139 mm2/s; densities, 884.46 kg/m3, 883.82 kg/m3, flash points, 169°C, 164°C; water contents, 425.38 mg / kg, 496.39 mg / kg; cloud points, -3°C, -7°C; pour points, -7°C, - 16°C; freezing points, -11 ° C, -21 ° C; their pH is 7, 6.6; sulfate and ash amounts were determined as 0.0095 m/m (%), 0.0110 m/m (%), SFTN, -1°C, -2°C, respectively. It was aimed whether the obtained fuel analysis results comply with EN 14214 and ASTM D6751 standards and it has been seen that they comply. According to these results, it can be said that poppy biodiesels B100 or different blended fuels have properties that can be used in diesel engines.
Description: DergiPark: 869723
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.869723
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/64647/869723
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1538883
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2122
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.869723-1538883.pdf856.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.