Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2113
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÜnsal, İsmail-
dc.contributor.authorÖncel, Fatih Ali-
dc.contributor.authorŞahan, Fatih-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:58:12Z-
dc.date.available2022-02-26T20:58:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.752139-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/57976/752139-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1148769-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2113-
dc.descriptionDergiPark: 752139en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) kapsamında bina yüksekliğinin, toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) ve maksimum tepe deplasmanı üzerindeki etkisi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla ele alınan yapı örneği, ETABS bilgisayar programında, başta 30 kat olarak modellenmiş ve yapılan her analiz sonrası 1 adet ara kat eksiltilerek 5 ile 30 katlar arasındaki 26 adet model için analizler tekrarlanmıştır. Yapının 15 metre ile 91 metre arasında değişen yüksekliklere sahip modelleri için Mod birleştirme yöntemine göre hesaplanmış olan taban kesme kuvveti ve maksimum tepe deplasmanı gibi büyüklükler kaydedilmiştir. TBDY 2018 esas alınarak elde edilen taban kesme kuvveti değerlerinin TDY 2007 esas alınarak elde edilen taban kesme kuvveti değerlerinden çok daha düşük değerler aldığı gözlenmiştir. TBDY 2018 esas alınarak elde edilen taban kesme kuvveti değerlerinin ise yapı yüksekliği arttıkça doğrusala yakın bir ilişki ile azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca taban kesme kuvveti değerlerinin yakın olması halinde, TBDY 2018 esas alınarak elde edilen maksimum tepe deplasmanı değerlerinin TDY 2007 esas alınarak elde edilen maksimum tepe deplasmanı değerlerinden çok daha büyük olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of the building height on the total equivalent seismic load (base shear) and the maximum top displacement was examined comparatively, within the scope of the Turkish Earthquake Code 2007 and 2018. The structure sample handled for this purpose was modeled as 30 storey at first in the ETABS computer program and after each analysis, 1 intermediate floor was decreased and analyzes were repeated for 26 models between 5 and 30 floors. For models of the building with heights ranging from 15 meters to 91 meters, values such as the base shear force and maximum top displacement obtained according to the response spectrum analysis were recorded. It was observed that the base shear force values obtained based on the 2018 earthquake regulation are much lower than the values obtained based on the 2007 earthquake regulation. It was observed that the base shear force values obtained based on the 2018 earthquake regulation decreased in linear relation with the increase in the height of the building. In addition, in case of equivalent values for base shear forces, it was observed that the maximum top displacement values obtained based on the 2018 earthquake regulation are much larger than the values obtained based on the 2007 earthquake regulation.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTepe deplasmanlarıen_US
dc.subjectperiyoten_US
dc.subjecttaban kesme kuvvetien_US
dc.subjectdepremen_US
dc.subjectTBDY 2018en_US
dc.subjectTop displacementsen_US
dc.subjectperioden_US
dc.subjectbase shear forcesen_US
dc.subjectearthquakeen_US
dc.subjectTBDY 2018en_US
dc.titleTDY 2007 VE TBDY 2018 YÖNETMELİKLERİNE GÖRE YAPI YÜKSEKLİĞİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE TEPE DEPLASMANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeInvestigation on The Effect of Building Height on Base Shear Force and Top Displacement According to Turkish Earthquake Code 2007 and 2018en_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.752139-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage930en_US
dc.identifier.endpage942en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.752139-1148769.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 29, 2023

Download(s)

16
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.