Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2103
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÜnlü, Osman Ferit-
dc.contributor.authorBölük, Pınar-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:58:11Z-
dc.date.available2022-02-26T20:58:11Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.698708-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/52828/698708-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/993221-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2103-
dc.descriptionDergiPark: 698708en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractTelecom software systems are a major aspect of telecommunications networks used for managing, administrating, auditing and monitoring purposes. One of the most significant features is the performance of the telecom software system, since there is a great variety of network elements in use within built systems through which the telecom software interacts. Workload characterization is an essential methodology for simulating load usage for a given infrastructure that is exposed to a production environment. Hence, exploring the characteristics of workloads well leads an increase on system efficiency and performance. Nevertheless, workload characterization has not been well examined yet for Telecom Software System. In this paper, a new workload characterization architecture is proposed and implemented to model the workload and simulate the behavior of the network element. This architecture provides information regarding the accuracy of the workload models for more precise performance testing. Additionally, we verify our workload characterization results obtained from our architecture in a real software system. Performance results show that proposed workload model-based simulation environment is promising to predict the performance of the software systems.en_US
dc.description.abstractTelekom yazılım sistemleri, yönetim, denetim ve izleme amacıyla kullanılan telekomünikasyon ağlarının önemli bir parçasıdır. Telekom yazılım sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri performansıdır. Bunun nedeni telekom yazılımının etkileşim içinde olduğu yerleşik sistemler içinde kullanılan çok farklı ağ elemanları vardır. İş yükü karakterizasyonu, üretim ortamına maruz kalan belirli bir altyapı için yük kullanımını simüle etmek için temel bir metodolojidir. Bu nedenle, iş yüklerinin özelliklerini iyi araştırmak, sistem verimliliği ve performansında artışa neden olmaktadır. Bununla birlikte, literatürde iş yükü karakterizasyonunun Telekom Yazılım Sistemlerinin performansına etkileri henüz iyi bir şekilde incelenmemiştir. Bu yazıda, iş yükünü modellemek ve ağ elemanının davranışını simüle etmek için yeni bir iş yükü karakterizasyon mimarisi önerilmiş ve uygulanmıştır. Bu mimari, daha yüksek doğrulukta performans testleri için iş yükü modellerinin doğruluğu hakkında bilgi sağlamaktadır. Ek olarak, çalışma da önerilen mimariden elde edilen iş yükü karakterizasyon sonuçları gerçek bir yazılım sistemi ile doğrulanmaktadır. Performans sonuçları, önerilen iş yükü modeline dayalı simülasyon ortamının yazılım sistemlerinin performansını öngörmeyi vaat ettiğini göstermektedir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectworkloaden_US
dc.subjectclusteringen_US
dc.subjectworkload characterizationen_US
dc.subjecttrace-based simulationen_US
dc.subjectİş yüküen_US
dc.subjectkümelemeen_US
dc.subjectiş yükü karakterizasyonuen_US
dc.subjectiz tabanlı simülasyonen_US
dc.titleWORKLOAD CHARACTERIZATION OF TELECOM SOFTWAREen_US
dc.title.alternativeTelekom Yazılımı İş Yükü Karakterizasyonuen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.698708-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.698708-993221.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

20
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.