Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2103
Title: WORKLOAD CHARACTERIZATION OF TELECOM SOFTWARE
Other Titles: Telekom Yazılımı İş Yükü Karakterizasyonu
Authors: Ünlü, Osman Ferit
Bölük, Pınar
Keywords: workload
clustering
workload characterization
trace-based simulation
İş yükü
kümeleme
iş yükü karakterizasyonu
iz tabanlı simülasyon
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Telecom software systems are a major aspect of telecommunications networks used for managing, administrating, auditing and monitoring purposes. One of the most significant features is the performance of the telecom software system, since there is a great variety of network elements in use within built systems through which the telecom software interacts. Workload characterization is an essential methodology for simulating load usage for a given infrastructure that is exposed to a production environment. Hence, exploring the characteristics of workloads well leads an increase on system efficiency and performance. Nevertheless, workload characterization has not been well examined yet for Telecom Software System. In this paper, a new workload characterization architecture is proposed and implemented to model the workload and simulate the behavior of the network element. This architecture provides information regarding the accuracy of the workload models for more precise performance testing. Additionally, we verify our workload characterization results obtained from our architecture in a real software system. Performance results show that proposed workload model-based simulation environment is promising to predict the performance of the software systems.
Telekom yazılım sistemleri, yönetim, denetim ve izleme amacıyla kullanılan telekomünikasyon ağlarının önemli bir parçasıdır. Telekom yazılım sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri performansıdır. Bunun nedeni telekom yazılımının etkileşim içinde olduğu yerleşik sistemler içinde kullanılan çok farklı ağ elemanları vardır. İş yükü karakterizasyonu, üretim ortamına maruz kalan belirli bir altyapı için yük kullanımını simüle etmek için temel bir metodolojidir. Bu nedenle, iş yüklerinin özelliklerini iyi araştırmak, sistem verimliliği ve performansında artışa neden olmaktadır. Bununla birlikte, literatürde iş yükü karakterizasyonunun Telekom Yazılım Sistemlerinin performansına etkileri henüz iyi bir şekilde incelenmemiştir. Bu yazıda, iş yükünü modellemek ve ağ elemanının davranışını simüle etmek için yeni bir iş yükü karakterizasyon mimarisi önerilmiş ve uygulanmıştır. Bu mimari, daha yüksek doğrulukta performans testleri için iş yükü modellerinin doğruluğu hakkında bilgi sağlamaktadır. Ek olarak, çalışma da önerilen mimariden elde edilen iş yükü karakterizasyon sonuçları gerçek bir yazılım sistemi ile doğrulanmaktadır. Performans sonuçları, önerilen iş yükü modeline dayalı simülasyon ortamının yazılım sistemlerinin performansını öngörmeyi vaat ettiğini göstermektedir.
Description: DergiPark: 698708
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.698708
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/52828/698708
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/993221
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2103
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.698708-993221.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 29, 2023

Download(s)

18
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.