Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2099
Title: SOLVING THE CLASSIFICATION PROBLEM OF CIRCULAR METAL OBJECTS WITH ENGRAVED CHARACTERS BY IMAGE PROCESSING METHODS
Other Titles: Oyma Karakterlere Sahip Dairesel Metal Cisimlerin Sınıflandırma Probleminin Görüntü İşleme Yöntemleri İle Çözümü
Authors: Koçer, Hasan Erdinç
Yasak, Mahmut Sami
Keywords: Object Character Recognition Problem
Object Classification Problem
Convolutional Neural Network
Machine Learning
XOR Pattern Matching
Daugman Rubber Sheet Model
Circular Hough Tranform
Maximal Stabil Extremal Region
Stroke Width Transform
Image Processing
Nesne Karakter Tanıma Problemi
Nesne Sınıflandırma Problemi
Evrişimsel Sinir Ağları
Makine Öğrenmesi
XOR Şablon Eşleştirme
Daugman Lastik Levha Modeli
Maksimum Kararlı Ekstrimal Bölge
Kontür Genişliği Dönüşümü
Görüntü İşleme
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, two different solution ways have been developed for the problem of classification of industrial small circular metal objects on the surfaces of engraved metal. It is the first proposed solution to perform the pattern matching with XOR operator by extract the character region of the circular metal objects as a pre-process, making the model of the Daugman’s Rubber Sheet Model (DRSM) and performing feature extraction. As a result, obtained that average processing time is 69,72 milliseconds and 0,9398 accuracy rate in the first proposed solution. The second solution is the optical character recognition (OCR) on the circular metal objects that to be realized character region detection and character segmentation as a result of the Maximal Stabil Extremal Region (MSER) and Stroke Width Transform (SWT) algorithms. Character recognition realized by using the model of Convolutional Neural Network (CNN) class which is a deep machine learning approach of artificial intelligence. The character recognition problem of the circular metal objects provided at the same time solved the problem of object classification. As a result, obtained that average processing time is 1,596 second and 0,9719 accuracy rate in the second proposed solution.
Bu çalışmada, endüstriyel üretim olan dairesel küçük çaplı metal cisimlerin yüzeyleri üzerine oyma işlemi gerçekleştirilmiş karakterlere göre sınıflandırılması problemi için 2 farklı çözüm yolu geliştirilmiştir. Dairesel metal cisimlerin görsellerinin ön aşama olarak karakter bölgesinin çıkartılıp, Daugman’s Rubber Sheet (DRSM) modeli haline getirilmesi ve özellik çıkarımı gerçekleştirilerek, XOR operatörü ile şablon eşleştirme gerçekleştirilmesi önerilen ilk çözüm yoludur. İlk önerilen yöntemin sonucunda, ortalama işlem süresi 69,72 milisaniye ve 0,9398 doğruluk oranı başarım parametreleri olarak elde edilmiştir. İkinci çözüm yolu, dairesel metal cisimler üzerindeki karakterlerin Maximally Stabil Extremal Region (MSER) ve Stroke Width Transform (SWT) algoritmaları sonucu karakter bölgesi tespiti ve karakter segmentasyonu gerçekleştirilerek yapay zekanın derin öğrenme yaklaşımlarından Convolution Neural Network (CNN) sınıfı tasarlanan model ile karakter tanınması gerçekleştirilmiştir. Karakter tanınması sağlanan dairesel metal cisimlerin aynı zamanda nesne sınıflandırma problemi çözülmüştür. İkinci olarak önerilen yöntemde ise, ortalama işlem süresi 1,596 saniye ve 0,919 doğruluk oranı başarım parametreleri olarak elde edilmiştir.
Description: DergiPark: 585000
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.585000
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/52828/585000
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/995574
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2099
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.585000-995574.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

8
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.