Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2096
Title: Vegetation Changes of Enez (Edirne) During the Late Messinian-Early Zanclean
Other Titles: GEÇ MESİNİYEN-ERKEN ZANKLEYAN DÖNEMİNDE ENEZ (EDİRNE) YÖRESİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜNDEKİ DEĞİŞİMLER
Authors: Biltekin, Demet
Çağatay, Namık
Keywords: Pollen analysis
paleoclimate
vegetation
Enez Lagoon
Miocene
Polen analizleri
paleo-iklim
bitki örtüsü
Enez Lagünü
miyosen
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Due to strong wall (exine) of the pollen grains, they can be well-preserved for a longtime inthe sediments. Therefore, palynology is especially a special tool for assessing paleovegetation andpaleoclimate throughout geological history. This study includes the late Miocene-early Pliocenesediments for pollen analysis. The study area corresponds to Enez Lagoon, located in the Edirne area.According to Enez pollen data, during the late Messinian (after Messinian Salinity Crisis)-early Zanclean,the vegetation was mainly dominated by herbs (i.e., Poaceae, Amaranthaceae-Chenopodiaceae,Asteraceae Asteroideae, Asteraceae Cichorioideae). Mesothermic trees are represented by deciduousQuercus, Carya, Pterocarya, Zelkova, Fagus, Alnus, Betula, and Liquidambar orientalis. The abundance ofherbaceous plants during the late Miocene-early Pliocene indicates cold and dry climate in the area.
Polen taneleri eksin olarak adlandırılan dış duvarının dayanıklı olması nedeniyle tortullar içerisindeçok iyi muhafaza edilmektedir. Bu nedenle polenler jeolojik zaman boyunca meydana gelen vejetasyonve iklim değişimlerini tayin etmede önemli bir araçtır. Bu çalışma geç Miyosen-erken Pliyosen yaşlıtortullarda yapılan polen analizlerinin verilerini içermektedir. Çalışma alanı başlıca Edirne ili’nde yeralan Enez Lagününü kapsamaktadır. Geç Mesiniyen-erken Zankleyan’da (Mesiniyen TuzlulukKrizinden sonra), Enez polen verileri başlıca otsul bitki ekosistemleri (örneğin; Poaceae,Amaranthaceae?Chenopodiaceae, Asteraceae Asteroideae, Asteraceae Cichorioideae) ile temsiledildiğini göstermektedir. Gölü çevreleyen yakın mesafede ise mezotermik ağaçlar yaprağını dökenQuercus, Carya, Pterocarya, Zelkova, Fagus, Alnus, Betula, Liquidambar orientalis gibi bitkilerdenoluşmaktadır. Geç Miyosen-erken Pliyosen’de Enez lagününde görülen otsu bitkilerdeki artış, bölgedesoğuk ve kurak bir iklimin varlığına işaret etmektedir.
Description: DergiPark: 559303
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.559303
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/559303
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273129
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2096
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.559303-1273129.pdf801.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 29, 2023

Download(s)

28
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.