Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2079
Title: Impact Analysis of LQR Controller Parameters on System Dynamic: Double Inverted Pendulum
Other Titles: LQR KONTROLCÜ PARAMETRELERİNİN SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİ ANALİZİ: ÇİFT ÇUBUKLU TERS SARKAÇ SİSTEMİ
Authors: Yaren, Tuğçe
Kizir, Selçuk
Keywords: Linear Driven – Multi Pendulum Inverted Pendulum Systems
LQR
Optimal State Feedback Control
Doğrusal Tahrikli – Çok Çubuklu Ters Sarkaç Sistemleri
LQR
Optimal Durum Geri Beslemeli Kontrol
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, simulation results for the control of the cart – pole double inverted pendulum system which is an type of inverted pendulum system by the state feedback method using linear quadratic regulator (LQR) are presented. The control problem of the double inverted pendulum is more difficult than the control problem of the single inverted pendulum because of instability, nonlinearity characteristics. Therefore, the control algorithm design process has been improved by considering the effects of LQR controller parameters designed to provide stability control of the system on system dynamic in detail.
Bu çalışmada ters sarkaç sistem türlerinden biri olan doğrusal tahrikli çift çubuklu ters sarkaç sisteminin doğrusal karesel regülatör (LQR) yöntemine dayanan durum geri besleme yöntemi ile kontrolüne yönelik benzetim sonuçları sunulmuştur. Tek çubuklu ters sarkaç sistemine göre çift çubuklu ters sarkaç sisteminin kontrolü kararsızlık, eksik tahrik ve doğrusalsızlık özellikleri nedeniyle daha zor bir problemdir. Dolayısıyla sistemin denge kontrolünü sağlamaya yönelik tasarımı yapılan LQR kontrolcü parametrelerinin sistem davranışına etkileri ayrıntılı olarak ele alınarak kontrol algoritması tasarım süreci iyileştirilmiştir.
Description: DergiPark: 586958
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.586958
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/52828/586958
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/995856
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2079
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.586958-995856.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

28
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.