Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2074
Title: A Simulative Analysis on the Usability of Cement Bonded Flat Plates in Noise Barrier Systems in Environmental Noise Control with Traffic Source
Other Titles: TRAFİK KAYNAKLI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜNDE ÇİMENTO BAĞLAYICILI DÜZ LEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYER SİSTEMLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE SİMÜLATİF BİR ANALİZ
Authors: Kaya, Ebru
Gündüz, Lütfullah
Keywords: Cement bonded board
Noise
Noise barrier
Sound
Simulation
Analysis
Çimento bağlayıcılı levha
Gürültü
Gürültü bariyeri
Ses
Simülasyon
Analiz
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: The noise barrier systems with different design components are widely used all over theworld in order to provide traffic-induced environmental noise reductions. The use of cement-basedmaterials in the installation of noise barrier systems is becoming increasingly important. In this paper, itis presented the findings of a series of experimental analyzes carried out for the use of cement-bondedfiber boards in noise barrier sections, and in the light of the findings, the applicability of an Excel-basedsimulation module for different design conditions is discussed with examples. A series of analysis for thedimensions of the barrier systems and the application environment conditions are summarized.
Trafik kaynaklı çevresel gürültü azaltımlarının sağlanması amacıyla farklı tasarım bileşenlerine sahipgürültü bariyerleri yaygın olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. Çimento esaslı malzemelerin gürültübariyer sistemlerinin tesisinde kullanımları da giderek önem kazanmaktadır. Bu makalede, çimentobağlayıcılı lif katkılı düz levhaların gürültü bariyer kesitlerinde kullanımına yönelik sürdürülmüş bir dizideneysel analizlerin bulguları sunulmakta olup, elde edilen bulgular ışığında Excel tabanlı geliştirilen birsimülasyon modülünün farklı tasarım koşulları için uygulanabilirliği örneklerle tartışılmaktadır. Bariyerkesit boyutlandırması ve uygulama ortamı koşullarının bir dizi analizi özetle verilmektedir.
Description: DergiPark: 563989
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.563989
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/563989
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133765
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2074
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.563989-1133765.pdf692.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

10
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.