Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYıldızbaşı, Abdullah-
dc.contributor.authorÖzdemir, Mustafa Burak-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:57:08Z-
dc.date.available2022-02-26T20:57:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.588831-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/588831-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133760-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2069-
dc.descriptionDergiPark: 588831en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractÇok Maksatlı Amfibi Hücüm Gemileri (LPD) “Kuvvet Aktarımı" ve "Amfibi harekat" ana görevfonksiyonlarına sahip olacak şekilde tasarlanmış ve bu harekat fonksiyonları için gerekli bütün araçlarladonatılmış olmalıdır. Belirtilen görev fonksiyonlarını gerçekleştirmek için hangi tip aracın en uygunolduğuna karar verme ve seçim süreci ise zor ve birden fazla kriterin bir arada değerlendirilmesinigerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu makalede, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden AHSveELECTRE yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) veçalışmanın temeli olan ELECTRE yöntemi açıklanmış ve AAV'ler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmakapsamında, model için gerekli kriterler amfibi harekat alanında tecrübeli bir kurul tarafındanbelirlenmiş, uluslararası savunma sanayi pazarlarında dört farklı AAV aynı kurul tarafındanincelenmiştir. ELECTRE yönteminin uygulanmasında kullanılan ölçütler AHP tarafından belirlenmiştir.Daha sonra ELECTRE yöntemi ile LPD'de konuşlandırılabilecek Zırhlı Amfibi Araçlar (AAV) arasında birsıralama yapılmış ve en uygun olan AAV seçilmiştir.en_US
dc.description.abstractLanding Platform Dock (LPD) designed to have the primary task functions of "Transferringof Forces" and "Amphibious Operations" has been fully equipped for those operations. Selecting the bestvehicles for LPD used to fulfill the specified operations is a complex process. In this article, the ELECTREmethod, which is one of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), has applied the selection ofAmphibious Assault Vehicles (AAV) deployed in LPD. For this case study, firstly, information aboutAAVs is given, and the Analytical Hierarchy Process (AHP) used for the research and the ELECTREmethod, which is the basis of the study are explained. Within the scope of the study, the criteria requiredfor the model have been determined by a delegation in the field of amphibious operations in the NavalForces, four different AAVs in the international defense industry markets have been examined by thesame delegation. The criteria weights, which use for the application of the ELECTRE method, have beendetermined by AHP.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)en_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Süreci (AHS)en_US
dc.subjectELECTREen_US
dc.subjectÇok maksatlı amfibi hücum gemisi (LPD)en_US
dc.subjectZırhlı Amfibi Araçları (AAVen_US
dc.subjectSavunma Sanayien_US
dc.subjectMulti-Criteria Decision-Making (MCDM)en_US
dc.subjectAnalytical Hierarchy Process (AHP)en_US
dc.subjectELECTREen_US
dc.subjectLanding Platform Dock (LPD)en_US
dc.subjectAmphibious Assault Vehicles (AAV)en_US
dc.subjectDefense Industryen_US
dc.titleBütünleşik ÇKKV Metotları ile Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi için Zırhlı Amfibi Araçların (AAV) Seçimine İlişkin Bir Karar Verme Model Önerisien_US
dc.title.alternativeA DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODSen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.588831-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage369en_US
dc.identifier.endpage383en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.588831-1133760.pdf745.63 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

28
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.