Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2069
Title: Bütünleşik ÇKKV Metotları ile Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi için Zırhlı Amfibi Araçların (AAV) Seçimine İlişkin Bir Karar Verme Model Önerisi
Other Titles: A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS
Authors: Yıldızbaşı, Abdullah
Özdemir, Mustafa Burak
Keywords: Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)
ELECTRE
Çok maksatlı amfibi hücum gemisi (LPD)
Zırhlı Amfibi Araçları (AAV
Savunma Sanayi
Multi-Criteria Decision-Making (MCDM)
Analytical Hierarchy Process (AHP)
ELECTRE
Landing Platform Dock (LPD)
Amphibious Assault Vehicles (AAV)
Defense Industry
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Çok Maksatlı Amfibi Hücüm Gemileri (LPD) “Kuvvet Aktarımı" ve "Amfibi harekat" ana görevfonksiyonlarına sahip olacak şekilde tasarlanmış ve bu harekat fonksiyonları için gerekli bütün araçlarladonatılmış olmalıdır. Belirtilen görev fonksiyonlarını gerçekleştirmek için hangi tip aracın en uygunolduğuna karar verme ve seçim süreci ise zor ve birden fazla kriterin bir arada değerlendirilmesinigerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu makalede, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden AHSveELECTRE yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) veçalışmanın temeli olan ELECTRE yöntemi açıklanmış ve AAV'ler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmakapsamında, model için gerekli kriterler amfibi harekat alanında tecrübeli bir kurul tarafındanbelirlenmiş, uluslararası savunma sanayi pazarlarında dört farklı AAV aynı kurul tarafındanincelenmiştir. ELECTRE yönteminin uygulanmasında kullanılan ölçütler AHP tarafından belirlenmiştir.Daha sonra ELECTRE yöntemi ile LPD'de konuşlandırılabilecek Zırhlı Amfibi Araçlar (AAV) arasında birsıralama yapılmış ve en uygun olan AAV seçilmiştir.
Landing Platform Dock (LPD) designed to have the primary task functions of "Transferringof Forces" and "Amphibious Operations" has been fully equipped for those operations. Selecting the bestvehicles for LPD used to fulfill the specified operations is a complex process. In this article, the ELECTREmethod, which is one of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), has applied the selection ofAmphibious Assault Vehicles (AAV) deployed in LPD. For this case study, firstly, information aboutAAVs is given, and the Analytical Hierarchy Process (AHP) used for the research and the ELECTREmethod, which is the basis of the study are explained. Within the scope of the study, the criteria requiredfor the model have been determined by a delegation in the field of amphibious operations in the NavalForces, four different AAVs in the international defense industry markets have been examined by thesame delegation. The criteria weights, which use for the application of the ELECTRE method, have beendetermined by AHP.
Description: DergiPark: 588831
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.588831
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/588831
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133760
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2069
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.588831-1133760.pdf745.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

24
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.