Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2067
Title: Performance Analysis of Methods Used in the Cost Estimation of Residential Buildings
Other Titles: KONUT YAPILARININ MALİYET TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN PERFORMANS ANALİZİ
Authors: Özmaden, Mehmet Şükrü
Erdal, Mürsel
Keywords: Residential structures
cost estimate
models of regression analysis
machine learning
fuzzy expert system
performance analysis
konut yapıları
maliyet tahmini
regresyon analiz modelleri
makine öğrenmesi
bulanık uzman sistem tasarımı
performans analizi
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Cost estimation is perhaps the most important part of the feasibility studies to be carried out at the beginning of the project in order to affect the investment decisions and the scope of the project.Although there are studies in the literature to determine the construction costs with various estimation methods, there is no study for a comprehensive performance analysis of these methods. This scope of work; A total of eleven prediction models, six different regression models, four different machine learning models and Fuzzy Expert System Design, were developed from the advanced estimation methods used in the cost estimation of residential buildings. The created models were analyzed with three different performance criteria (Mean Squared Error, Mean Absolute Percentage Error and Coefficient of Determination) and the best estimating approach was investigated.
Maliyet tahmini, yatırım kararlarını ve projenin kapsamını etkilemesi açısından işin başında yapılacak fizibilite çalışmalarının belki de en önemli kısmını oluşturmaktadır. Literatürde yapı maliyetlerinin çeşitli tahmin yöntemleri ile belirlenmesi kapsamında yapılmış çalışmalar bulunsa da, bu yöntemlerin geniş çaplı bir performans analizinin yapılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır.Bu çalışma kapsamında; konut yapılarının maliyet tahmininde kullanılan gelişmiş tahmin yöntemlerinden altı farklı regresyon modeli, dört farklı makine öğrenmesi modeli ve Bulanık Uzman Sistem Tasarımı olmak üzere toplam on bir adet tahmin modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller üç farklı performans kriteri (Ortalama Hata Karesi, Ortalama Mutlak Yüzde Hatası ve Determinasyon Katsayısı) ile analiz edilerek en iyi tahmini yapan yaklaşım araştırılmıştır.
Description: DergiPark: 731119
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.731119
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/57976/731119
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1084033
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2067
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.731119-1084033.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.