Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2028
Title: Gama Işınları ile Işınlanmış Yeni Bir Isoquinoline Sulfonamide (C17H20BrNO3S) Maddesinin X-Bant EPR Çalışması
Other Titles: X-BAND EPR STUDIES OF GAMMA IRRADIATED A NEW ISOQUINOLINE SULFONAMIDE: C17H20BrNO3S
Authors: Karataş, Özgül
Ceylan, Yusuf
Keywords: EPR
Işınlama Etkileri
Radikal
Sentez
Sulfonamide
EPR
Irradiation effects
Radical
Synthesis
Sulfonamide
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Kaynaşık bir heteroksil bileşiği olan yeni epoxyisoquinoline sulfonamide maddesi (I), (4aS,7S,8aR)-8a-bromo-7-methyl-2-tosyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-4a,7-epoxyisoquinoline, yeşil ve kademeli bir süreç ile sentezlendi. Daha sonra doz hızı of 0.981 kGy/h olan 60Co-gama (?) kaynağı ile oda sıcaklığında 72 saat ışınlandı. I bileşiğinin EPR spektrumları, 150-340 K sıcaklık aralığında X-bant EPR spektrometresi kullanılarak manyetik alanda üç farklı yönelimde kaydedildi. Elde edilen sonuçlara göre, örneğe ait izotropik spektrumların olduğu görüldü ve C ?H_3 H radikalinin varlığı gözlemlendi. Sonuçlar, Bruker WinEPR-Simfonia programı kullanılarak fit edildi. Radikalin aşırı ince yapı sabiti (A) ile deneysel izotropik spektroskopik değeri (g) hesaplandı.
A new epoxyisoquinoline sulfonamide as a fused heterocycle compound (I), (4aS,7S,8aR)-8a-bromo-7-methyl-2-tosyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-4a,7-epoxyisoquinoline was synthesized using green and cascade progress which was then irradiated by 60Co-gamma (?) ray source with a dose speed of 0.981 kGy/h at the room temperature for 72h. EPR spectra of I compound were measured at different orientations in magnetic field with X-band EPR spectrometer along the temperatures between 150-340 K. Isotropic spectrum was obtained without depending on temperature and radical structure, C ?H_3 H was observed. Radical was simulated using the Bruker software WinEPR-Simfonia and the experimental isotropic g-value with hyperfine coupling constant of radical was calculated.
Description: DergiPark: 821866
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.821866
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/58996/821866
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1382223
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2028
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Koleskiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.821866-1382223.pdf645.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

26
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.