Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2017
Title: MADEN İŞLETMELERİNDE COVID 19 SALGININA KARŞI MÜCADELE VE ALINACAK TEDBİRLER
Other Titles: Struggle Against The Covid 19 Epidemic and Measures to be Taken in Mining Enterprises
Authors: Kekeç, Bilgehan
Bilim, Niyazi
Keywords: Pandemi
madencilik
Covid 19
Pandemic
mining
Covid 19
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Madencilik faaliyetleri ekonomiye can veren önemli sektörlerden bir tanesidir. Gerek ülke ekonomisine katkısı gerekse istihdam açısından güçlü bir sektördür. Herhangi bir sebeple üretime ara verilmesi ve ya durdurulması hem ekonomik açıdan hem de mühendislik açısından önemli etkilere sebebiyet vermektedir. Bu sebeple üretimin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. İlk kez 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü hızla tüm dünyayı etkisi altına almış ve hayatın her alanını olumsuz olarak etkilemiştir. Dünya sağlık örgütü tarafından küresel pandemi olarak ilan edilen salgın, madencilik faaliyetlerini de etkilemiş, ekonomik açıdan ve üretim sürdürülebilirliği açısından işletmeleri yeni tedbirler almaya zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada, madencilik faaliyetlerinin aksatılmaması, aynı zamanda da bulaş riskinin azaltılması veya önlenmesi açısından bir takım öneriler ve tedbirler sunulmaktadır.
Mining activities are one of the important sectors, giving life to the economy. It is a strong sector due to its contribution to both the national economy and employment. As a result of interrupting or stopping production for any reason, it develops negative effects both economically and in terms of engineering. For this reason, it is necessary to ensure the continuity of production. The Covid-19 virus, which first appeared in Wuhan, China, in December 2019, has rapidly affected the whole world and negatively affected all areas of life. The disease, which has been declared a global pandemic by the world health organization, has also affected mining activities and forced enterprises to take new measures economically and product sustainability. In this study, some suggestions and measures are presented in order not to disrupt mining activities and at the same time to reduce or prevent the risk of contamination.
Description: DergiPark: 827246
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.827246
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/62624/827246
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1401858
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2017
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.827246-1401858.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.