Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2006
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇengel, Fatih-
dc.contributor.authorTemel, Farabi-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:54:22Z-
dc.date.available2022-02-26T20:54:22Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.1013091-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/67514/1013091-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2039883-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2006-
dc.descriptionDergiPark: 1013091en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, kaliks[4]aren temelli grafen oksit (GO-Epoksi-C[4]CN), öncelikle grafit tozundan Hummers metodu kullanarak grafen oksitin (GO) sentezlenmesi ve (3-glisidoksipropil)trimetoksisilan (GPTMS) ile etkileştirilerek epoksi ucundan p-ter-bütilkaliks[4]aren dinitril türevinin bağlanması ile elde edildi. Sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonları, 1H NMR ve FTIR analizleri ile gerçekleştirildi. Elde edilen yeni adsorban (GO-Epoksi-C[4]CN), atık sulardan p-nitro fenolün (PNF) giderilmesi için kullanıldı. Öncelikle, adsorban ve başlangıç bileşikleri kullanılarak karşılaştırma çalışmaları gerçekleştirildi ve % 81 adsorpsiyon verimi ile diğerlerine göre oldukça yüksek bir verim sağladığı gözlendi. Çalışmanın devamında, pH ve konsantrasyonun adsorpsiyona etkisi incelendi. Konsantrasyon çalışmalarından elde edilen bulgular ışığında adsorpsiyonun Langmuir izotermiyle daha uyumlu olduğu görüldü.en_US
dc.description.abstractIn this study, calix[4]arene-based graphene oxide (GO-Epoxy-C[4]CN) was synthesized using graphene oxide (GO), which was obtained from graphite powder by the Hummers method. After GO preparation, it was reacted by (3-glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) to get its epoxy (GO-Epoxy). Then, GO-Epoxy-C[4]CN was obtained by immobilization of p-tert-butylcalix[4]arene nitrile derivative onto the GO-Epoxy. Characterizations of synthesized compounds were performed by 1H NMR and FTIR analysis. The obtained new adsorbent (GO-Epoxy-C[4]CN) was used for the removal of p-nitrophenol (PNP) from wastewater. First of all, comparison studies were carried out using adsorbent and starting compounds, and it was observed that it provided a very high efficiency with 81% adsorption efficiency compared to the others. Then, the effect of pH and concentration on adsorption was investigated. Hence, it was seen that the adsorption was more compatible with the Langmuir isotherm.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.subjectKaliksarenen_US
dc.subjectGrafen oksiten_US
dc.subjectp-Nitro fenolen_US
dc.subjectAdsorptionen_US
dc.subjectCalixareneen_US
dc.subjectGraphene oxideen_US
dc.subjectp-Nitro phenolen_US
dc.titlep-NİTRO FENOLÜN KALİKSAREN TEMELLİ GRAFEN OKSİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN UZAKLAŞTIRILMASIen_US
dc.title.alternativeRemoval of p-Nitrophenol from Aqueous Solutions by Calixarene based Graphene Oxideen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.1013091-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid491131en_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.01. Department of Chemical Engineering-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1013091-2039883.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

20
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.