Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2000
Title: AN ANALYTICAL INVESTIGATION OF A BUILDING HAVING SOFT STOREY IRREGULARITY STRENGTHENED WITH CONCENTRICALLY STEEL BRACES
Other Titles: Yumuşak Kat Düzensizliği Bulunan Bir Binanın Merkezi Çelik Çaprazlar ile Güçlendirilmesinin Analitik Olarak İncelenmesi
Authors: Ünal, Alptuğ
Keywords: Soft Storey
Concentrically Steel Braces
strengthening
reinforced concrete building
earthquake
Yumuşak kat
Merkezi Çelik Çaprazlar
güçlendirme
betonarme bina
deprem
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: When buildings that were damaged and destroyed in major earthquakes in previous years are examined, it is seen that these buildings have several structural defects. One of these defects is that soft storey irregularity is not predicted in reinforced concrete buildings. For this reason, many buildings collapsed because of the major earthquakes, resulting in loss of life and property. Buildings stocks in earthquake zones must be inspected and buildings with the soft storey irregularity must be strengthened immediately. Also, strengthening methods are required to be quick and effective, and aesthetics of structures should not be disturbed. In this study, a 10-storey building with the soft storey irregularity is discussed. The building is strengthened with five different types of Steel Braces in various earthquake regulations in the world. The strengthening was conducted with a nonlinear analysis program and results were evaluated. According to the results, it was found that the Concentrically Steel Braces significantly increased the stiffness of the reinforced concrete building and eliminated the soft storey irregularity.
Son yıllarda meydana gelen büyük depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar incelendiğinde bu binaların çeşitli yapı kusurları olduğu görülmüştür. Bu kusurlardan bir tanesi de yumuşak kat düzensizliğinin betonarme binalarda öngörülmemiş olmasıdır. Bu sebeple birçok bina, büyük depremler sonucu yıkılmış ve can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Deprem bölgelerindeki yapı stoğunun bir an önce incelenmesi ve yumuşak kat düzensizliği bulunan binaların bir an önce güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan güçlendirme yöntemlerinin hızlı ve etkili olmasının yanında yapının estetiğinin bozulmaması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada yumuşak kat düzensizliği bulunan 10 katlı bir bina ele alınmıştır. Bu bina Dünyadaki çeşitli deprem yönetmeliklerinde bulunan 5 farklı Merkezi Çelik Çapraz çeşidi ile güçlendirilmiştir. Güçlendirme işlemi bir non-lineer analiz programı ile yapılmış olup, sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Merkezi Çelik Çaprazların betonarme binanın rijitliğini önemli ölçüde arttırdığı ve yumuşak kat düzensizliğini ortadan kaldırdığı görülmüştür.
Description: DergiPark: 698661
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.698661
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/52828/698661
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/993136
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2000
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.698661-993136.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.