Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/188
Title: Savunma sanayi uygulamalarına yönelik çok katmanlı artırılmış gerçeklik görüntü üreticinin tasarlanması ve geliştirilmesi
Other Titles: Design and development of a multi-layer augmented reality image generator for defense industry applications
Authors: Özşen, Seral
Aydoğan, Resul
Keywords: Savunma ve Savunma Teknolojileri
Defense and Defense Technologies
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, artırılmış gerçeklik teknolojisi uygulamalarının, akıllı gözlükler, cep telefonları ve giyilebilir mobil cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi için yeni bir yaklaşım olan çok katmanlı mimariye uygun görüntü üretici uygulaması geliştirilmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilgisayar grafikleri teknolojisi üzerine inşa edilerek gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştirmekte ve gerçek zamanlı olarak kullanıcıya zenginleştirilmiş görsel ile etkileşimli içerik sunmaktadır. Bu uygulama, üzerinde çalıştığı donanım platformlarının işlemci, grafik işlemci ve batarya gibi mevcut kaynaklarını üst seviyede tüketmektedir. Yüksek detay yapısına sahip modellemelerin ve yoğun grafik işlemcisi gerektiren uygulamaların gerçekleştirilmesinde mobil cihazlar yetersiz kalmaktadır. Bu problemi çözmeye yönelik olarak geliştirilen görüntü üretici mimarisi, yüksek kaynak tüketimi gerektiren grafik işlemleri, kaynak açısından kısıtlı olmayan platformlara taşımaya imkân tanımıştır. Sonuç olarak giyilebilir ve diğer mobil cihazlar üzerinde, her türlü içerik seviyesi için, düşük ve sabit düzeyde kaynak tüketimi sağlanmış ve uygulama verimliliği yükseltilmiştir. Tez sonucu, özellikle savunma sanayinde saha uygulamaları sırasında karşılaşılan problemlere çözüm getirme açısından incelenmiştir. Bu çalışmada, C++ dili ile geliştirme yapılmıştır. Pencere yönetiminde Qt Kütüphaneleri, OpenGL altyapısında OpenSceneGraph kütüphanesi, görüntü işleme ve matris operasyonlarında OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. ARM ve INTEL işlemci mimarisine sahip mobil cihazlar ile INTEL masaüstü bilgisayar platformlarında testler yapılmıştır.
In this thesis, a multi-layered architecture image generator application has been developed by introducing a new approach to realizing applications while with augmented reality technology on mobile devices such as wearable smart glasses and mobile phones. Augmented reality applications has been build on computer graphics technology . These technology is combining the real world with the virtual world, provided the user with enhanced visual / interactive content in real time. These application consumes the available resources of the hardware platforms on which it operates, such as processors, graphics processors and batteries is used at quickly high level. Mobile devices are inadequate in the realization of high-detail modeling and applications requiring intensive graphics processing. The image generator architecture, which was developed to solve this problem, has enabled the transfer of graphic processes that require high resource consumption to platforms that have no resource constraints. As a result of, low and constant resource consumption for wearable and other mobile devices for all levels of content is achieved and application efficiency is improved. Theses results, particularly in terms of bringing solutions to problems were studied during field applications in the defense industry. At the end of thesis has been analyzed to find solutions for the problems in the field aplication, development has been made with C ++ language. Qt Libraries are used in window management, OpenSceneGraph library in OpenGL infrastructure and OpenCV library in image processing and matrix operations. The tests have been made in the mobile devices that use ARM and INTEL processor architecture and the computers that use intel desktop platforms.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwGZPc5kRNN-q_apd15phOm1KwRd1cNY3R5zYkwWSChB1
https://hdl.handle.net/20.500.13091/188
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
588574.pdf3.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

234
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

140
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.