Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/183
Title: Dron için RF karıştırıcı tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Other Titles: Design and realization of jammer for drone
Authors: Yaldız, Ercan
Ayaz, Mümin Yaşar
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde başka sistemlerle iletişim kurarak yönlendirilebilen veya uzaktan kumanda edilebilen hareketli araçların kullanımı oldukça yaygındır. Yetkilendirilmemiş kişilerce kötü amaçlı kullanılan bu araçların güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. Bu araçlardan biri olan dronlar üç temel frekans bandında komut almaktadırlar. Bu bantlardan en yaygın olanı 2.4 GHz merkez frekanslı banttır. Yani 2.3-2.5 GHz aralığında sinyal alıp göndermesi muhtemeldir. Bu çalışmada dronlar veya buna benzer tehlike oluşturabilecek cihazlara karşı kullanılacak RF karıştırıcı (jammer) tasarımı yapılmıştır. Bu amaçla 2.4 GHz merkez frekanslı bir voltaj kontrollü osilatör (VCO) seçilmiştir. Sinyal bozucunun geniş bir aralıkta etkili olması için 1350 Hz frekanslı bir Üçgen Dalga Üreteci çıkışı VCO ayar girişine uygulanarak VCO çalışma bandında tarama yapması sağlanmıştır. Üçgen Dalga Üreteci simetrik çıkış verdiğinden, VCO girişine uygun hale getirmek için tersleyici Opamp ile gerçekleştirilen toplayıcı devresi ile 0-5 V arası değişen üçgen dalga şekli elde edilmiştir. Spektrum analizör ile yapılan ölçümlerde VCO çıkışında 2.25-2.5 GHz bandında hızlı bir tarama gözlenmiştir. Devam eden çalışmada üçgen dalgaya bir Gürültü Üreteci eklenerek söz konusu banda etkisi incelenmiştir. Üretilen bozucu tarama sinyalinin gücü yetersiz olduğundan, bir RF Güç Yükselteci ve Yönlü Anten kullanılarak dronun etkisiz hale getirilmesi sağlanmıştır.
Today, the use of mobile vehicles that can be directed or remotely controlled by communicating with other systems is quite common. These tools, which are used maliciously by unauthorized people, must be neutralized by security guards. Drones, one of these tools, receive commands in three fundamental frequency bands. The most common of these bands is the 2.4 GHz center frequency band. In other words, it is likely to receive and send signals in the 2.3–2.5 GHz range. In this study, a jammer has been designed to be used against drones or similar dangerous devices. For this purpose, a 2.4 GHz center frequency voltage-controlled oscillator (VCO) was chosen. In order for the jammer to be effective in a wide range, a Triangle Wave Generator output with a frequency of 1350 Hz is applied to the VCO adjustment input, allowing it to scan in the VCO working band. Since the Triangle Wave Generator gives symmetrical output, a triangular wave shape varying between 0-5 V has been obtained with the collector circuit realized with the inverting Opamp in order to make it suitable for the VCO input. In the measurements made with the spectrum analyzer, a fast scan was observed in the 2.25-2.5 GHz band at the VCO output. In the ongoing study, a Noise Generator was added to the triangle wave and its effect on the band was examined. Since the power of the generated interference scanning signal is insufficient, the Drone was deactivated by using an RF Power Amplifier and Directional Antenna.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-ShHIKzWKQhO-EiOOvRXBVGRDYj7AWrURBkpUwTYpHTV
https://hdl.handle.net/20.500.13091/183
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
664651.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

262
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

236
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.