Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/168
Title: Zaman bağımlı eş zamanlı topla dağıt araç rotalama problemi için bir matematiksel model
Other Titles: A mathematical model for the time dependent vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery
Authors: Can Atasagun, Gözde
Karaoğlan, İsmail
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmada zaman bağımlı araç rotalama problemi (ZB_ARP) ve topla-dağıt araç rotalama problemi (TD_ARP) birlikte ele alınmıştır. Zaman Bağımlı Eşzamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi (ZB_ETD_ARP) olarak adlandırılan ve literatürde henüz ele alınmamış olan bu problem ilk kez tanımlanmış ve çözümü için bir matematiksel model önerilmiştir. Önerilen model, ilk giren ilk çıkar (FIFO) özelliğini sağlayan ve zamana bağlı hız fonksiyonunu kullanan doğrusal bir yapıya sahiptir. Geliştirilen matematiksel model literatürde mevcut problemler üzerinde test edilmiş ve yorumlanmıştır. Modelin performansı en iyi çözüme ulaşma zamanı ve en iyi çözümden yüzde sapma değeri açısından değerlendirilmiştir.
In this study, the Time Dependent Vehicle Routing Problem (TDVRP) and the Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery (VRPPD) are considered simultaneously. This problem, which is called as the Time-Dependent Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-up and Delivery (TD_VRP_SPD) and has not been considered in the literature, is described for the first time and a mathematical model is proposed for the solution of the problem. The proposed model has a linear structure that provides the “first-in-firstout” (FIFO) feature and uses the time-dependent speed function. Experimental studies of the proposed mathematical model are performed on well-known test problems of the literature and the results are interpreted. Performance of the model evaluated computation time and percentage deviations to optimal.
URI: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.571515
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnNU5qZzBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/168
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collections
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
fd64b892-b7c7-4b77-a131-233d2cec69b6.pdf503.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

5
checked on Sep 16, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

5
checked on Jan 30, 2023

Page view(s)

76
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

44
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.