Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1677
Title: Investigation of Soil Dynamic Behavior by Using Equivalental Linear Analysis Method: Example of Aksaray Doğantarla
Other Titles: Eşdeğer Doğrusal Analiz Yöntemi Kullanılarak Zemin Dinamik Davranışının İncelenmesi: Aksaray Doğantarla Örneği
Authors: Demiröz, Atila
Bozkurt, Raziye
Issue Date: 2020
Abstract: Earthquake is a natural disaster type that deeply affects life. Although it differs according to the geotechnical properties of the ground, it can cause serious loss of life and property in some cases depending on the intensity of the earthquake. The vibration waves that occur with sudden breaks in the earth’ s crust create an earthquake. The fact that the earthquake time and severity are not known in advance, the stratified and unknown structure of the ground makes the situation more complicated. For this reason, it is necessary to determine the earthquake properties correctly and take necessary measures in advance. Therefore, it is deemed appropriate to determine the dynamic behavior of the soil in case of an earthquake, by determining it with field and laboratory studies and making the necessary analyzes. For this purpose, many software programs have been developed. In the developed software programs, the required data can be entered into the system and the dynamic behavior of the ground can be analyzed seismically. In the light of this information, for the study of Aksaray Doğantarla, Turkey Building Seismic Code also suggested the equivalent dynamic behavior of the soil using linear analysis methods were investigated. Using the soundings and seismic studies in the region, the possible behavior of the soil at the time of the earthquake was interpreted.
Deprem canlı yaşamını derinden etkileyen doğal bir afet türüdür. Zeminin geoteknik özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte, bazı durumlarda deprem şiddetine bağlı olarak, ciddi can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Yerkabuğunda oluşan ani kırılmalar ile ortaya çıkan titreşim dalgaları depremi meydana getirmektedir. Deprem zamanının ve şiddetinin önceden bilinememesi, zeminin tabakalı ve bilinmez yapısı, durumu daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu nedenle de zemin deprem özelliklerinin doğru tayin edilmesi ve gerekli tedbirlerin önceden alınması gerekir. Dolayısı ile ilgili zeminin herhangi bir deprem anında nasıl bir dinamik davranış sergileyeceği, arazi ve laboratuvar çalışmaları ile tahmin edilerek, gerekli analizlerin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla birçok bilgisayar programı da geliştirilmiştir. Geliştirilen bilgisayar programlarında gerekli veriler programa girilerek zeminin dinamik davranışı sismik olarak irdelenebilmektedir. Bu bilgiler ışığında, bu çalışma da Aksaray ili Doğantarla bölgesi için, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ nde önerilen, eşdeğer doğrusal analiz yöntemi kullanılarak bölge zemininin dinamik davranışı incelenmiştir. Bölgede yapılan sondajlar ve sismik çalışmalar kullanılarak, zeminin deprem anındaki olası davranışı yorumlanmıştır.
URI: https://doi.org/10.30855/gmbd.2020.02.08
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRneU5UVTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1677
ISSN: 2149-4916
2149-9373
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
2298128d-5b16-4ffd-8a8d-597e2c8751f3.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

14
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.