Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1666
Title: Havucun Boy ve Çap Verileri Kullanılarak Hacminin Hesaplanması için Matematiksel Model Geliştirilmesi
Other Titles: Developing of the Mathematical Model to Calculate the Carrot Volume Using the Length and Diameter Data
Authors: Örnek, Mustafa Nevzat
Kahramanlı Örnek, Humar
Issue Date: 2019
Abstract: Havuç, dünyada patatesten sonra en çok üretimi yapılan sebzedir. Türkiye’de havucun en çok yetiştirildiği bölge Konya iline bağlı Kaşınhanı’dır. Bu nedenle çalışmada uygulama amacı ile Kaşınhanı’nda üretilen havuçlar seçilmiştir. Toplam 464 adet Nantes türü havuç kullanılmıştır. Havuçların boyu, 5 santimetre ara ile çapları ve hacimleri ölçülmüştür. Daha sonra sunulan yöntem ile havuçların hacimleri hesaplanmış ve gerçek hacimlerle karşılaştırılmıştır. Tüm havuçlar için hesaplanan hacim ile ölçülen hacim arasındaki R2 değeri 0,9 olarak bulunmuştur. Ölçülen ve hesaplanan değerler arasında korelasyon doğrusunun eğimi 1,06 olmuştur ki, bu da ideal değere çok yakındır.
Carrot is the second most produced vegetable in the world after the potato. Most carrots grown in Turkey are grown in the Kaşınhanı of Konya province. For this reason, in this study, carrots produced in Kaşınhanı were chosen for the application purpose. A total of 464 Nantes carrots were used. The length, volume and diameters by 5 cm intervals of the carrots were measured. Then the volume of the carrots was calculated by the presented method and compared with the actual volumes. The R 2 value between the calculated volume and the measured volume for all carrots was found as 0.9. The correlation line between the measured and calculated values has a slope as 1.06 which is very close to the ideal value.
URI: https://doi.org/10.21541/apjes.416233
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRjd01UYzBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1666
ISSN: 2147-4575
2147-4575
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
98341ac1-0449-488a-a3bb-3de6b25c1318.pdf710.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

24
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.