Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1610
Title: Polimerik Güneş Hücrelerinde Ag Nanopartikül Katkılı TiO2 Tampon Tabakasının Kendiliğinden Organize Olan Tek Tabaka Moleküller (SAM) ile Modifiye Edilmesi
Other Titles: Modification of Ag Nanoparticle doped TiO2 Buffer Layer with Self Assembly Monolayer (SAM) Molecule in Polymer Solar Cell
Authors: Yurtdaş, Semih
Can, Mustafa
Karaman, Mustafa
Tozlu, Cem
Issue Date: 2020
Abstract: Organik güneş hücrelerinin performansları üzerinde yüzey modifikasyonu ve metal nanopartiküller önemli bir rol oynamaktadır. Tek tabaka kendiliğinden organize olan (self assembly monolayer, SAM) organik malzemeler ucuz ve kolay uygulanabilir olmaları nedenleriyle diğer yüzey uygulama tekniklerine alternatif bir malzemelerdir. Metal nanopartiküllerin organik güneş hücrelerinde uygulama alanlarının geliştirilmesi son yıllarda önemli bir başlık haline gelmiştir. Bu çalışmada, sol-jel yöntemi ile sentezlenen TiO2 elektrot yapısına Ag np’ler katkılanmış ve Ag-/TiO2 yüzeyi SAM molekülü ile modifiye edilerek yeni bir tür elektrot tasarlanmıştır. TiO2 elektrotlu güneş hücresinde elde edilen verimlilik değeri % 2,25 iken, bu çalışmada tasarlanan Ag-TiO2/SAM elektrot yapısından elde edilen güneş hücre verimliliği % 2,84 olarak bulunmuştur.
Surface modification and metal nanoparticles, play an important role on the performance of organic solar cell. Organic materials of self assembly monolayer (SAM) is a alternative material to other surface application techniques due to their cost effective and easy processing. The development of application area of metal nanoparticles, have become an important issue in organic solar cells. In this study, TiO2 electrode, synthesized by sol-gel method, was doped with Ag np's and a novel electrode was designed by modification Ag-TiO2 surface with SAM. While the efficiency of organic solar cell with TiO2 electrode was obtained as 2,25%, the value of efficiency was found as a 2,84% by the use of designed Ag-TiO2/SAM electrode
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprd016RXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1610
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karaman-mustafa.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
karaman-mustafa.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

42
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.