Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1525
Title: İnşaat mühendisliği eğitimi, proje ve şantiye yönetimlerinde mesleki etik sorunlarının yapı hasarlarına etkileri, etik farkındalığının oluşturulması
Other Titles: Effects of proffesional ethics problems to constructional damages in the field of constructional engineering and project and construction area management,creating awareness about ethics
Authors: Kamanlı, Mehmet
Yavuz, Mustafa
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, en önemli meslek dallarından biri de hiç şüphesiz ki inşaat mühendisliğidir. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan bireyler; özel ve kamu sektörlerinde yönetici/idareci rollerini taşımakla birlikte, uygulama sahalarında da etkinlik göstermektedirler. Mesleğini icra eden her kademeden inşaat mühendisinin etik ilkelerden uzaklaşması sebebi ile yapılarda hasarlar oluşmaktadır. Oluşan yapı hasarlarının bazıları öngörülen çerçeve içinde kalmakta bazıları ise çökmelere kadar varan sonuçlar doğurmaktadır. Yapıların tasarımından uygulamasının son aşamasına kadar yetki ve sorumluluğu bulunan mühendisler; hasarların oluşturduğu her türlü can ve mal kaybından doğrudan ya da dolaylı olarak sorumludur. İnşaat mühendisliği eğitiminde teknik altyapı ve meslek etiği ile yetiştirilen her birey, mesleğin onur ve asaletine uygun icra gücü ve disiplinine sahip olacak ve meslek hayatı boyunca hiç bir koşulda meslek etiği ilkelerinden taviz vermeyecektir. Etik farkındalığın oluşturulmasında; üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları etkin rol üstlenmelidir.
One of the most important occupations that contribute to the development of our country is undoubtedly civil engineering. Graduates of Civil Engineering Department; executive / manager roles in the private and public sectors, they are also effective in application areas. Because of the fact that the civil engineer from all levels performing his profession departs from ethical concerns,damage occurs in constructions. Some of the buildings damages within the framework and the other ones result in collapse. From the design to the final stage of construction,engineers with authority and responsibility are directly or indirectly responsible for any loss of life or property caused by damages. Every individual who is educated with technical infrastructure and professional ethics in civil engineering education,will have the appropriate executive power and discipline and will never make consessions to occupational ethics principles under any circumtances. In creating ethical awareness; universities, public institutions and civil societyorganizations should play an active role.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwGmBMcJG-6ooE1loIzHnrPJuleCDZp1Cj8XWaJEgYlaP
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1525
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
589625.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

290
checked on May 29, 2023

Download(s)

198
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.