Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1517
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkdemir, Bayram-
dc.contributor.authorYaşar, Gamze Hikmet-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:41:28Z-
dc.date.available2021-12-13T10:41:28Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVkgQlitV9XvIwV0hKI9UUCgBXZ8n27Qck7mwKO0TMUef-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1517-
dc.description.abstractÇoğu uygulamada yaygın hale gelen görüntü işleme teknikleri, son zamanlarda tarım alanında da en çok tercih edilen teknikler arasında yerini almıştır. Kültürümüzde, yetiştirilmiş olan meyvelerin henüz dalında iken kümülatif bir ürün çıktısına karşı ölçüp tartmadan (kabala satış) satıldığı bilinmektedir. Bu yöntemde, alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek dengesizliğin giderilmesine mühendislik bakış açısı getirerek her iki tarafı da dengeye getirmeyi amaçlayan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Tarımda görüntü işlemenin avantajları kullanılarak etkin tarıma katkıda bulunmak amacıyla, görüntü işleme yöntemleri ile portakal ağaçları üzerinde bulunan meyvelerin ağırlıkları bilgisayar ortamında dijital olarak belirlenmiştir. Bu uygulama sayesinde üretici ve tüketici arasında tam güven sağlamak, hızlı, pratik bir sonuç elde ederek minimum maliyet ve zarar riski hedeflenmiştir. Bu düşünceden yola çıkarak, meyve ağaçlarının dört açıdan görüntüleri alınarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Aktarılan görüntülerdeki meyveler dijital ortamda ayrıştırılarak, meyveler çıkartılmıştır. Elde edilen sonuca göre meyve yükü hesaplama algoritması yazılarak, bir meyve ağacının verebileceği yaklaşık hasat miktarı dijital olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamanın görüntüye ve sayısal verilere dayalı olması tam doğruluk ve üretici ile tüketici arasında tam güven teşkil etmektedir. Geliştirilen uygulama, teknolojinin gelişmesiyle kullanım alanı çok geniş bir çevreye yayılan Android sistemli cihazlara uyumlu hale getirilerek, sadece bilgisayar kullanımına gerek kalmadan herkesin aktif kullanımını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, uygulama geliştirilerek meyve verimini tespit edebilmek için meyve öznitelikleri yapay sinir ağları kullanılarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe image processing techniques which have become prevalent in many applications have recently turned out to be one of the techniques that are frequently chosen in the field of agriculture. In our culture, the fruits are sold even when the fruits are on their trees. With this technique in dressing the imbalance between the recipient and seller, a study has been conducted in order to achieve the balance between the two by bringing a point of engineering view. By utilising the advantages of the image processing in agriculture to contribute to the efficient agriculture, the weights of orange fruits have been determined in digital environment. The aims of this study are to develop a trust between the producer and consumer, and to achieve quick and practical outcomes with a minimum cost and the risk of loss. With this in mind, the pictures od fruit trees which were taken from four perspectives have been transferred into digital environment. The fruits in pictures have been removed by decomposing them in the digital environment. According to result obtained, the amount of harvest that a fruit tree could produce has been calculated digitally by writing the fruit weigh calculation algorithm. The fact that the calculation depends on the visual and numerical data will probably form an absolute correctness and a trust between the producer and consumer. With the development of technology, the fact that the aforementioned application is made compatible to the Android system devices that the use of is being common makes the extensive use of the application without any necessity for a computer use possible. In addition, fruit characteristics are determined by the use of artificial neural networks so as to detect the yield of fruits with the improvement of this application.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrik ve Elektronik Mühendisliğien_US
dc.subjectElectrical and Electronics Engineeringen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectAğaçlaren_US
dc.subjectTreesen_US
dc.subjectGörüntü işlemeen_US
dc.subjectImage processingen_US
dc.subjectMatlaben_US
dc.subjectMatlaben_US
dc.subjectMeyveleren_US
dc.subjectFruitsen_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectTarım sektörüen_US
dc.subjectAgricultural sectoren_US
dc.subjectTarımsal üretimen_US
dc.subjectAgricultural productionen_US
dc.subjectTeknoloji kullanımıen_US
dc.subjectTechnology utilizationen_US
dc.titleGörüntü işleme ile ağaç meyve yükünün hesaplanmasıen_US
dc.title.alternativePrediction of fruit trees load with image processingen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.institutionauthorYaşar, Gamze Hikmet-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid548601en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
548601.pdf32.35 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

336
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

158
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.