Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1490
Title: PREFABRİKE YAPILARIN RÜZGÂR YÜKÜ GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Other Titles: Determination of Wind Load Safety of Prefabricated Structures
Authors: Uzun, Mehmet
Çöğürcü, M. Tolga
Issue Date: 2019
Abstract: Türkiye’de ve Dünyada son yıllarda oluşan depremlerin özellikle prefabrike sanayi yapılarına verdiği hasarlar ciddi boyutlarda olmuştur. Prefabrike Bina sektörü bu depremlerde güvenini önemli derecede kaybetmiş, geniş ve ciddi hasarlarla tanışmıştır. Dünyada kullanılan birçok yönetmelik, prefabrike yapıların yapım aşamalarını ve gerekli olan sınır kuvvetlerini belirlese de bu tip yapıların en önemli aşaması olan montaj aşaması için yapılmış bir yönetmelik yoktur. Prefabrik yapılara sadece yatay yük olarak deprem yüklerinin etkimediği bunun yanında bölgesel olarak farklılıklar gösterse de yatay rüzgâr yüklerinin de bu yapıları önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Bu çalışmada, rüzgâr yükü etkisinde kalarak montaj ve işçilik hataları nedeni ile yıkılmış bir prefabrike sanayi yapısı incelenmiştir. Görülen hasarların neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirmesi yapılarak montaj aşamasında ve proje aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmiştir.
The earthquakes in Turkey and in the world in recent years, especially given that the prefabricated construction industry has been in serious injury. Prefabricated Building’s sector significantly lost confidence in this earthquake is met with extensive and serious damage. Many regulations used throughout the world, the most important stage of construction of prefabricated buildings and border forces, which sets forth the required structure such as a regulation, which is not made for the installation stage. Prefabricated structures that are affected by the earthquake load as horizontal load only if Although regional differences as well as the horizontal wind load has been shown to significantly affect these structures. In this study, the effect of wind loads remained mounting and workmanship have been destroyed because of a prefabricated industrial structure were investigated. Following the assembly stage performing in causation of damage assessment of the matters to be considered at the design stage and have been mentioned.
URI: https://doi.org/10.15317/Scitech.2019.191
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRME9USTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1490
ISSN: 2147-9364
2147-9364
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
59700b41-4730-42de-8ea5-ae7350e94d43.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

16
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.