Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1436
Title: Lastik ve EPDM kauçuğu atıklarının kompozit malzemede kullanımı
Other Titles: Using of tire and EPDM rubber wastes in composite materials
Authors: Ahmetli, Gülnare
Türkben, Merve
Keywords: Polimer Bilim ve Teknolojisi
Polymer Science and Technology
Polimer kompozitler
Polymer composites
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada 4 farklı atık lastikten (araba, traktör, otobüs, kamyon) elde edilen atık lastik tozu (LA) ve EPDM kauçuğu tozu (EPDM) epoksi reçinede dolgu malzemesi olarak seçilmiştir. Çalışmada 3 tür epoksi reçine: NPER 450 (kauçukla modifiye), NPEK114 (bisfenol-A), NPER 133L (poliüretanla modifiye)'nin 1:1 oranında karışımları matris olarak kullanılmıştır. LA ve EPDM, epoksi reçineye kütlece % 10-50 oranlarında ilave edilmiş, dolgu maddesi miktarının ve epoksi reçine türünün kompozit özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kompozitlerin morfolojisi ve yapısı Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve X-ışını Kırınımı (XRD) ile karakterize edilmiştir. Kompozitlerin mekanik özellikleri(çekme dayanımı, çekme uzaması, elastisite modülü ve sertlikleri) tayin edilmiştir. LA kompozitlerinin mekanik ve termal özellikleri EPDM kompozitlerinden yüksek bulunmuştur. Reçine karışımlarında ise en iyi sonuçlar NPER 133L-NPEK 114 ile elde edilmiştir. Dolgu olarak EPDM için en uygun oran %20, LA için %30 belirlenmiştir.
In this study, waste rubber powder (LA) and EPDM rubber powder (EPDM) obtained from 4 different waste tires (car, tractor, bus, truck) were selected as filling material in epoxy resin. In this study, 3 types of epoxy resins: NPER 450 (modified with rubber), NPEK 114 (bisphenol-A), NPER 133L (modified with polyurethane) 1: 1 mixtures were used as matrix. LA and EPDM were added to the epoxy resin at a rate of 10-50% by mass, and the effect of the amount of filler and the type of epoxy resin on the composite properties was investigated. The morphology and structure of the composites were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction (XRD). Mechanical properties (tensile strength, tensile elongation, modulus of elasticity and hardness) of composites were determined. Mechanical and thermal properties of LA composites were higher than EPDM composites. In resin mixes, the best results were obtained with NPER 133L-NPEK 114. The most suitable filler ratio for EPDM was 20% and for LA 30%.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpB9BBx1iQnIYPWvnjpTKRhQvsUs40m6LV-JEn-rn0IEM
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1436
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
590284.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

110
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.