Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1365
Title: Presence and antibiotic resistance of Salmonella spp. isolated from chicken meat and giblets consumed in Konya, Turkey
Other Titles: Konya’da tüketilen tavuk eti ve iç organlarında Salmonella spp. varlığı ve antibiyotik direnci
Authors: Telli, Arife Ezgi
Biçer, Yusuf Özgür
Kahraman, Hatice Ahu
Telli, Nihat
Doğruer, Yusuf
Issue Date: 2018
Abstract: Aim: The present study was on the detection of Salmonella spp. and two important Salmonella serotypes (S. Thyphimurium and S. Enteritidis) in chicken meat and giblets and also determination of antimicrobial resistance of the isolates. Materials and Methods: In this study, livers (n=40), gizzards (n=40), hearts (n=30), skins (n=30), drumsticks (n=10) and wings (n=20) were collected from supermarkets and butcher shops in Konya, Turkey. The samples were analyzed by Classical Cultural Technique. Molecular confirmation of the suspicious colonies was carried out using Inv-A gene- based PCR. Flic-C and IE-1 primers were used by duplex PCR for S. Thyphimurium and S. Enteritidis respectively. Antibiotic resistance of the isolates was determined by the disk diffusion method. Results: Forty-three (25.29 %) of 170 samples were positive for Salmonella spp. According to the d-PCR assay, neither S. Thyphimurium nor S. Enteritidis was not detected. The resistance to clindamycin, oxacillin, teicoplanin were evident 100 % and resistance to vancomycin (79.1 %), erythromycin (79.1 %), nalidixic acid (65.1 %), penicillin G (60.5 %) cephalothin (48.8 %), sulfamethoxazoletrimethoprim (37.2 %), tetracycline (37.2 %), ampicillin (23.3 %), kanamycin (18.6 %), chloramphenicol (11.6 %) amikacin, cephazoline, ciprofloxacin, gentamycin (4.7 %) was also detected. All isolates were susceptible to amoxicillin/clavulanic acid and cefixime. Conclusion: The results indicated that S. Enteritidis and S. Typhimurium were not identified and it was considered satisfactory in terms of public health. It should be still important to note the studies to identify species with lower pathogenic incidences for legal legislation. Furthermore, even the most common pathogenic species cannot be detected, the results of antibiotic resistance in isolates were noteworthy for antibiotic surveillance database.
Amaç: Bu çalışmada tüketime sunulan tavuk eti ve sakatatlarda Salmonella spp. ve iki önemli Salmonella serotipinin (S. Thyphimurium ve S. Enteritidis) varlığı ve izolatların antimikrobiyal direncinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmada Konya ilindeki süpermarket ve kasaplarda tüketime sunulan tavukların karaciğer (n = 40), taşlık (n = 40), kalp (n = 30), deri (n = 30), baget (n = 10) ve kanat (n = 20) örnekleri klasik kültür tekniği ile analiz edildi. Şüpheli Salmonella spp. izolatlarının moleküler düzeyde doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen PCR uygulamasında Inv-A gen bölgesine ait primerler kullanıldı. S. Thyphimurium ve S. Enteritidis’e ait gen bölgelerinin tespitinde ise Flic-C ve IE-1 primerleri ile dupleks PCR (d-PCR) uygulandı. Bulgular: Toplam 170 örneğin 43'ü (% 25.29) Salmonella spp. pozitif olarak tespit edildi. d-PCR sonuçlarına göre izolatların hiçbirinde S. Thyphimurium ya da S. Enteritidis saptanmadı. İzolatlarda klindamisin, oksasilin, teikoplanin (% 100), vankomisin (% 79.1), eritromisin (% 79.1), nalidiksik asit (% 65.1), penisilin G (% 60.5) sefalotin (% 48,8), sülfametoksazol-trimetoprim ( % 37.2), tetrasiklin (% 37.2), ampisilin (% 23.3), kanamisin (% 18.6), kloramfenikol (% 11.6) amikasin, sefazolin, siprofloksasin ve gentamisine (% 4.7) direnç saptandı. Tüm izolatlar amoksisilin / klavulanik asit ve sefixime duyarlı bulundu. Öneri: Araştırmada S. Enteritidis ve S. Typhimurium'un tespit edilmemiş olması halk sağlığı açısından olumlu kabul edilmiştir. Bunun yanısıra, yasal mevzuat açısından daha düşük insidense sahip patojen türlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sık rastlanan patojen türlerin tespit edilmemesine rağmen, tür düzeyinde tespit edilen izolatlardaki antibiyotik direnç sonuçları antibiyotik sörvelans veritabanı için önemli bulunmuştur.
URI: https://doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2018.196
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZMk9ESTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1365
ISSN: 1309-6958
2146-1953
Appears in Collections:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Koleskiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
9e06147c-e63a-450e-8085-62f6b30f95c5.pdf620.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

302
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

100
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.