Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1330
Title: DRY SLIDING FRICTION and WEAR PROPERTIES of CaCO3 NANOPARTICLE FILLED EPOXY/CARBON FIBER COMPOSITES
Other Titles: CACO3 NANOPARTİKÜL DOLGULU EPOKSİ/KARBON FİBER KOMPOZİTLERİN KURU SÜRTÜNME ve AŞINMA ÖZELLİKLERİ
Authors: Şükür, Emine Feyza
Issue Date: 2020
Abstract: Metal/Fiber-reinforced polymer (FRP) composite joints with lower coefficients of friction are increasingly replaced metal-metal couples in a variety of fields. The wear performance of metal/FRP tribo-contacts becomes a key design parameter for their service life, and the improvement in the wear performance of metal-FRP friction pairs is needed to extend their applications. In this paper, sliding friction and wear characteristics of carbon fiber (CF) reinforced epoxy composites against metallic counterparts were investigated. Tests were performed on a ball-on-disk tester at a constant normal load and velocity against chromium steel under dry ambient. Moreover, calcium carbonate (CaCO3) nano reinforcements were introduced into Epoxy/CF composites to improve their wear performance. The coefficient of friction (65%) and the specific wear rate (75%) were drastically reduced with the addition of CaCO3 nano reinforcements. Worn surfaces were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) to evaluate the wear mechanisms. It was concluded that the abrasion dominated wear mechanism of the neat Epoxy/CF composites transformed into adhesion for the multi-scale composites with the addition of cubic CaCO3 nanoparticles, which is responsible for the increased wear performance of neat Epoxy/CF composites. This impact was most likely attributed to two main factors: “nano CaCO3 particles facilitate sliding” and “act as a solid lubricant”.
Düşük sürtünme katsayılı metal/fiber takviyeli polimer (FRP) kompozit bağlantılar, çeşitli alanlarda giderek metal-metal çiftlerin yerini almaktadır. Metal/FRP çiftlerinin aşınma performansı servis ömürlerine etki eden anahtar bir tasarım parametresi haline gelmiştir ve metal/FRP sürtünme çiftlerinin kullanım alanlarının genişletilmesi için aşınma performansının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu makalede, karbon fiber takviyeli epoksi kompozitlerin metalik karşıt yüzeylere karşı kayma sürtünmesi ve aşınma özellikleri araştırılmıştır. Testler, sabit bir normal yükte ve hızda kuru ortam altında krom çeliğe karşı ball-on-disk test cihazı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Epoksi/CF kompozitlere aşınma performanslarını artırmak için kalsiyum karbonat (CaCO3) nano takviyeleri eklenmiştir. CaCO3 nano takviyelerin eklenmesiyle sürtünme katsayısı (%65) ve özgül aşınma oranı (%75) önemli ölçüde azaltılmıştır. Aşınma mekanizmalarının değerlendirilmesi için aşınmış yüzeyler taramalı elektron mikroskopisi (SEM) ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde, yalın Epoksi/CF kompozitlerde ana aşınma mekanizması olarak gözlemlenen abrazif aşınma, kübik CaCO3 nano takviyelerin ilavesiyle üretilen çok-ölçekli kompozitlerde adhezif aşınma mekanizmasına dönüşmüş ve aşınma mekanizmasındaki dönüşüm yalın kompozitlerin aşınma performansının artmasında temel rolü oynamıştır. Bu etki: “CaCO3 partiküllerin kaymayı mümkün kılması” ve “katı yağlayıcı görevi görmesi” olmak üzere büyük oranda iki temel faktöre dayandırılmıştır:
URI: https://doi.org/10.28948/ngumuh.725631
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFM09ERTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1330
ISSN: 2564-6605
2564-6605
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
714e9a42-f7b0-4b01-8e01-040fecc9abbd.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

10
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.