Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1297
Title: IOT teknolojisinin buzdolabı üzerinde uygulanması
Other Titles: Application of IOT technology on the refrigerator
Authors: Akdemir, Bayram
Şimşek, Muhammet Sait
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapılan tez çalışması kapsamında internet kavramını ve tarihçesine kısaca değinilmiş olup IOT(Nesnelerin İnterneti) kavramı üzerinde durulmuştur. Nesnelerin internetinin tarihçesi yapısal özellikleri ve avantajları konusu üzerinde durulmuştur. Nesnelerin internetine örnek olacak şekilde proje ile desteklediğimiz tezimizde projenin sürdürülebilirliği ve kazanımları dikkate alınarak tasarlanmıştır. IOT Buzdolabı üzerinde uygulanması projemiz için bir prototip tasarlanmış olup gerekli işleyiş yapısı algoritması ve kodları tez kitapçığında parça parça eklenmiştir. Projemizi gerçekleştirirken geliştirme açık olması konusunda azami gayret göstermiş olup avantajlı olacak şekilde projede bazı değişikliklere de yer verilmiştir. Amacımız nesnelerin interneti kavramının buzdolabı üzerinde uygulanması ve bunun getirileri üzerinde bir analiz ve yakın gelecekte ortaya çıkabilecek bu tür projeler için yorum yapacak seviyede fikir sahibi olunmasını sağlamaktır.
In this thesis, the concept of internet and its history are briefly mentioned and the concept of IOT (Internet of Things) is emphasized. The history of objects, their structural features and advantages are emphasized. In our thesis, which we support with the project as an example to the internet of objects, it is designed taking into consideration the sustainability and achievements of the project. A prototype has been designed for the implementation of IOT Fridge on our refrigerator and the required operation structure algorithm and codes have been added to the parts in the thesis booklet. While carrying out our project, the Company made the utmost effort to ensure that the development was open and some changes were included in the project, which would be advantageous. Our aim is to implement the concept of the Internet of the refrigerator on the refrigerator and an analysis on the yield of it and to be able to comment on such projects that may occur in the near future.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYkwuMI4wN2K0PAlp_kJaXBsNhk9DW-QDN5JWNPApjbij
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1297
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
539301 (1).pdf3.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

272
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

148
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.