Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1286
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAtmaca, Şükrü Ulaş-
dc.contributor.authorShareef, Mustafa Noaman-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:38:40Z-
dc.date.available2021-12-13T10:38:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYv2npPppVFmcovhayPhxt-lpyIAAPmcXALRPkLG7XXMz-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1286-
dc.description.abstractYatay paralel iki plakanın alt ve üst yüzeylerine akış yapısını bozmak için V şeklinde ondüleler yerleştirilmiştir. V şeklindeki ondülelerin ısı transferi ve akış karakteristiklerine etkilerini inceleme için hem sayısal hem de deneysel bir çalışma yapılmıştır. Kanalın alt ve üst cidarlarının sıcaklığı 400 K 'de sabit tutulurken, akışkanın 300 K'de sisteme girdiği kabul edilmiştir. Ayrıca bu aralıkta akışkanın faz değiştirmediği kabul edilmiştir. V şeklindeki ondülelerin yükseklikleri H=15 mm alınmıştır ve tepe açıları ? = 60°, 100° ve 140° olmak üzere üç farklı açıda değiştirilmiştir. Türbülanslı akış için Reynolds sayısı 10000, 15000 ve 20000 değerleri alınmıştır. Sonuçların karşılaştırması amacıyla aynı Reynolds sayısı değerleri düz plaka için tekrarlanmıştır. Çalışmanın sayısal kısmında hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analiz programı kullanılmıştır. Sayısal çalışmanın ilk kısmında süreklilik, momentum ve enerji denklemleri beraber ele alınmıştır. İkinci aşamada ise enerji denklemi çözülmeden bahsedilen denklemlerle yalnızca akış karakteristikleri saptanmıştır. Çalışmanın deneysel kısmında ise su tünelinde Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçümü yöntemi ile akış karakteristikleri elde edilmiştir. Sonuç olarak kanala ondüle yerleştirilmesi ile ısı transferi düz plakaya göre önemli oranda arttırdığı görülmüştür. Ayrıca Reynolds sayısının artması ile gerçekleşen ısı transferi de artmıştır. Ayrıca Reynolds sayısının artışı ile yüzey sürtünme katsayısı değerlerinin azaldığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn order to disturb the flow structure on the upper and lower surfaces of the horizontal parallel two plates, V-shaped corrugations are placed. Both numerical and experimental studies were conducted to investigate the effects of V-shaped corrugations on heat transfer and flow characteristics. While the temperature of the upper and lower walls of the channel is kept constant at 400 K, it is assumed that the fluid enters the system at 300 K and it is assumed that the fluid does not change the phase. The heights of the V-shaped corrugations are taken at H = 15 mm and the top angles are changed at three different angles, ?, 60 °, 100 ° and 140 °. Reynolds number is taken as 10000, 15000 and 20000 values for turbulent flow. The same Reynolds number values were repeated for the flat plate in order to compare the results. Computational Fluid Dynamics analysis program was used in the numerical part of the study. In the first part of the numerical study, continuity, momentum and energy equations are solved together. In the second stage, only flow characteristics were determined with the equations mentioned without solving the energy equation. In the experimental part of the study, flow characteristics were obtained by Particle Visual Flow Measurement method in the water tunnel. As a result, it was observed that the heat transfer was significantly increased by the placement of the corrugation. In addition, the increase in the number of Reynolds, the heat transfer increased. In addition, by the increasing of the Reynolds number, surface friction coefficient values decreased.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.titleTürbülanslı akışta ondüleli kanallarda akış ve ısı transferi karakteristiklerien_US
dc.title.alternativeThe fluid flow and heat transfer characteristics for corrugated channel in turbulent flowen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.institutionauthorShareef, Mustafa Noaman Shareef-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid539034en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
539034.pdf30.06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

16
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.