Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1264
Title: Rijit plastik gıda ambalajı imalat prosesinde görüntü işleme tabanlı ürün kalite kontrolü
Other Titles: Image processing based product quality control in rigid plastic food packaging manufacturing process
Authors: Kalyoncu, Mete
Şekeroğlu, İsmet Fatih
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Gelişmiş toplumlar, gündelik yaşamlarında birçok ambalaj ürünüyle temas halindedirler. Teknolojinin gelişmesi ve üretim süreçlerin hızlanması ile beraber ambalaj üretim maliyetleri düşmüş ve buna paralel olarak tüketim miktarları ise oldukça yükselmiştir. Günümüzde rijit plastik gıda ambalajlarının üretim prosesinde rutin bir şekilde el değmeden plastik ambalajların üretimi gerçekleştirilmektedir. Ancak üretimin ikinci ve önemli kısmı olan kalite kontrol işlemi personel yardımı ile manuel olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, rijit plastik gıda ambalajı imalat prosesinde görüntü işleme tabanlı ürün kalite kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu sayede plastik ambalaj üzerindeki kusurların tayini yapılmıştır. Ayrıca bu çalışma bazı fonlarca desteklenen bir projenin de parçası mahiyetindedir. Bu sebeple ana sistemin bir parçası olan görüntü işleme sistemince belirlenen kusurlar yine ana sistemin parçası olan diğer bileşenlere aktarılarak el değmeden kalite kontrol ve paketleme işlemini gerçekleştirmiştir. Görüntü işleme sistemince belirlenen kusurlar bir ayırıcı ünite yardımı ile sistemden uzaklaştırılmıştır. Görüntü işleme uygulaması endüstriyel bir sistem ile yapıldığından, geleneksel bilgisayar tabanlı görüntü işleme sistemlerine göre çok hızlı sonuçlar alınmıştır. Ayrıca filtreler yardımı ile kenar bulma uygulamaları, siyah beyaz dönüşümleri, parazit giderme gibi fonksiyonlar taranarak sistemin en kararlı halde çalışması sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar grafiksel ve şekilsel olarak sunulmuştur.
Developed societies are in contact with many packaging products in their daily lives. Today, in the production process of food packaging, manufacturing without hand touching. However, the second and important part of the production, quality control process, is carried out manually with the help of personnel. In this study, image quality based product quality control was realized in rigid plastic food packaging manufacturing process. Thus, the defects on the plastic packaging were determined. This work is also part of a project funded by some funds. For this reason, the defects determined by the image processing system, which is a part of the system, are transferred to the other components which are part of the system and perform quality control and packaging process without hand touching. Defects removed from the system by the separator unit. Since the image processing application is performed with an industrial system, very fast results are obtained compared to computer based image processing systems. In addition, the functions such as edge detection applications, black-and-white transformations, noise reduction were scanned with the help of filters and the system was operated in the most stable state. The results obtained are presented graphically and formally.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwITTN--TDM39py0C4TSv09zX4Cyjl6QlStjyLKs7EVaD
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1264
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
588850 (2).pdf18.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

32
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.