Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1221
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSağ, Neslihan Serdaroğlu-
dc.contributor.authorŞahmurat, Tuğba-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:38:36Z-
dc.date.available2021-12-13T10:38:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH3msr5sl609bcgcNkiNaZQQi7G-P8bBBs1zNviAGl2xk-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1221-
dc.description.abstractDünyada ve Türkiye'de süratle gelişen hızlı tren teknolojisi, demiryollarının diğer ulaşım türleri içerisinde rekabet kabiliyetini artırmıştır. Yüksek hızlı tren teknolojisi ile hız, konfor, kalite artmış ve zaman kaybı azalmıştır. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte hızlı tren yolculuklarının sayısı artmış ve hızlı tren gar alanları konvansiyonel trenlerden ayrılarak daha da önem kazanmıştır. Yoğun kullanım ve yolculukların artması hızlı tren gar alanlarının; gar içerisine ve yakın çevresine farklı kullanımları çekmesine ve düğüm noktası olmasına neden olmuştur. Bu sebeple büyük bir kamusal kullanım oluşturan gar alanlarının kent içi ulaşım sistemleri ile entegrasyonu büyük önem kazanmıştır. Tez çalışmasının amacı; Türkiye'de yapılan ilk büyük hızlı tren gar kompleksi olan Ankara YHT Garı'nın kent içi ulaşım sistemleriyle olan entegrasyonunun incelenmesidir. Çalışmada niteliksel ve niceliksel metodlar kullanılmıştır. Mevcut toplu taşıma hatları incelenerek, kent planlama süreçleri, haritalar, hat bütünlükleri, ulaşım ağı entegrasyonu, fiziksel entegrasyon, zamansal entegrasyon, bilet ve fiyatlandırma engetrasyonu, kullanıcı bilgilendirmede entegrasyon olmak üzere 5 farklı entegrasyon türünün kritelerine göre analizler yapılmış ve eş erişim çizgileri (isochronal) yöntemiyle yürüme mesafesi cinsinden etki alanı ARCGIS Programı üzerinde analiz edilmiştir. Ayrıca Ankara YHT Garı kullanıcıları ile gerçekleştirilen anket sonuçlarının IBM SPSS 25 Programı ile değerlendirmeleri yapılmıştır. Sonuç olarak Ankara YHT Gar alanının kent içi ulaşım sistemleri ile entegrasyonunda problemler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Ankara YHT Garı'nın kent içi ulaşım ile entegrasyonunun sağlaması için yapılması gereken düzenlemelere ilişkin öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn Turkey as well as globally rapid development of high speed train technology has immesely to the competitiveness of railways as an efficent modes of transport. High speed train technology has increased speed, comfort, quality and reduced time savings. With these developments high speed train trips has increased and the high-speed train station areas have become even more important by separating from conventional trains. With intense use and increasing journeys, the high speed train has attracted different usages in and around the railway stations. The railway stations are located as a transportation node. The integration of the railway station areas, which constitute a large public use, with urban transportation also gained importance. The aim of this thesis is; The first major high speed train station complex in Turkey is the integration of Ankara YHT Station with urban transportation system. Qualitative and quantitative methods were used in this study. Existing public transport lines examined. Analyzes were made using urban planning processes, maps, line integrity according to the criteria of 5 different integration types: transport network integration, physical integration, temporal integration, ticket and pricing integration, integration in user information. The effect area in terms of walking distance was analyzed on the ARCGIS Program by isochronal method. In addition, the results of the surveys conducted with users of Ankara YHT Station were evaluated with IBM SPSS 25 Program. As a result, it was found that there were problems in the integration of Ankara YHT Station area with urban transportation systems. In this context, suggestions were made regarding the arrangements to be made in order to ensure the integration of Ankara YHT Station with urban transportation.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUlaşımen_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectŞehircilik Ve Bölge Planlamaen_US
dc.subjectUrban And Regional Planningen_US
dc.subjectAnkara Yht Garıen_US
dc.subjectEntegrasyon Türlerien_US
dc.subjectErişilebilirliken_US
dc.subjectKent Içi Ulaşım Sistemlerien_US
dc.subjectYüksek Hızlı Tren Sistemlerien_US
dc.subjectEntegrasyonen_US
dc.subjectErişilebilirliken_US
dc.subjectAccessibilityen_US
dc.subjectKamusal Alanen_US
dc.subjectPublic Spaceen_US
dc.subjectKent Makroformuen_US
dc.subjectCity Macroformen_US
dc.subjectKentiçi Ulaşımen_US
dc.subjectKentiçi Ulaşımen_US
dc.subjectKentsel Alanlaren_US
dc.subjectUrban Areasen_US
dc.subjectYüksek Hızlı Trenen_US
dc.subjectHigh Speed Trainen_US
dc.subjectAnkara High Speed Train Stationen_US
dc.subjectIntegration Typesen_US
dc.subjectAccesibilityen_US
dc.subjectUrban Transportation Systemsen_US
dc.subjectHigh Speed Train Systemen_US
dc.titleYüksek hızlı tren garlarının kent içi ulaşım sistemleriyle entegrasyonunun değerlendirilmesi; Ankara örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of integration of high speed train station with urban transport system: Case of Ankaraen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.institutionauthorŞahmurat, Tuğba-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid616746en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
616746.pdf7.44 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

36
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.