Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/116
Title: Çevresine üçgen kanatçıklar yerleştirilmiş silindirlerden doğal taşınım ısı transferi
Other Titles: Natural convection heat transfer from triangular finned cylinders
Authors: Atmaca, Şükrü Ulaş
Koy Koy, Amisi
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında alüminyum bir silindir çevresine takılan farklı sayıda ve farklı yüksekliklerdeki üçgen şeklindeki kanatçıkların doğal taşınım ısı transferi incelenmiştir. Kanatçıklar silindirin çevresine sık durum olan 18, orta sıklık olan 12 adet ve seyrek olarak 6 adet olarak takılmışlardır. Deneylerde 12 cm uzunluğundaki silindir üzerine diğer dik kenarı 12, 6 ve 3 cm olan üçgen şeklinde kanatçıklar takılmıştır. Deney numunesi 45° lik açılar yapacak şekilde 7 farklı konumda yerleştirilmiştir. Silindik deney numunesinin merkezine elektrikli rezistans ile sabit ısı akısı uygulanmış ve yine silindirin iç yüzeyine yerleştirilen termokupllar ile sıcaklıklar ölçülmüştür. Sonuçlar Nusselt sayısının Rayleigh sayısı ile değişimi olarak verilmiştir. Deney sonuçlarına göre kanatçık ile düz silindire göre ısı geçişi önemli oranda artmaktadır. Ayrıca kanatçık sayısının ve kanatçık yüksekliğinin artması da ısı transferini arttırmaktadır. Çevresel kanat sıklığının artırılması ısı transferi oranını beklenen oranda arttırmamıştır. Genel olarak silindir düşey konumda iken (90° ve 270°) ısı transferinin arttığı belirlenmiştir.
Natural convection heat transfer from aluminum cylinders with triangular fins was investigated for various fin numbers and fin dimensions. The fins were attached circumferentially to cylinder at a number of 18 for the frequent case, 12 for medium frequent case and 6 for the sparse case. The heights of the right triangular fins were 12cm, 6cm and 3cm while the other cathetus is congruent with the height of cylinder as 12cm. The tested heat sink is oriented at 7 different angular positions as the axis of the cylinder varies 45° from horizontal position. Constant heat flux is applied thorough the center of the cylinder and the inlet temperatures were measured with thermocouples. The results are given by Nu versus Ra curves. From the result of the experiments it is observed that fins increase the heat transfer considerably when compared to the straight cylinder. By increasing the frequency of the number of fins and the height of the triangular fin the heat transfer increases. The increment of the number of circumferential fins does not enhance the heat transfer as its magnitude. It is also observed that the heat transfer is enhanced at the vertical orientation angle (90° and 270°)
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtHsOy2tc0hMl8iCfZkmrqMQVTqyoNj5HXw256OgSHUOv
https://hdl.handle.net/20.500.13091/116
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
636955.pdf6.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

110
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.