Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1055
Title: ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ FV SİSTEMDE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI TAKİP ALGORİTMALARININ DEĞİŞKEN HAVA ŞARTLARI ALTINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Other Titles: Comparative Analysis of Maximum Power Point Tracking Algorithms under Various Weather Conditions for Standalone PV System
Authors: Omar, Fuad Alhaj
Gökkuş, Göksel
Kulaksız, Ahmet Afşin
Issue Date: 2019
Abstract: Güneş enerjisi en uygun alternatif enerji kaynağıdır; buna ek olarak güneş enerjisi teknolojilerinin uygulanması, elektrik enerjisi taleplerini güvenceye almanın yanı sıra çevre kirliliği ve elektrik üretim maliyetlerini de azaltabilir. Bu çalışmada, maksimum güç noktası takip (MGNT) sistemlerinde kullanılan üç algoritmanın değerlendirilmesi ele alınmaktadır. Bunlar sırası ile Değiştir ve Gözetle (D&G), Artımlı İletkenlik (Aİ) ve Bulanık Mantık (BM) tabanlı algoritmalardır. Bu algoritmalar basitliği ve gerçekleştirme kolaylığı nedeniyle MGNT'de en çok kullanılanlar olarak kabul edilirler. Algoritmalar Matlab/Simulink ortamında tasarlanmış ve üç algoritmanın matematik modelleri çeşitli hava koşullarında test edilmiştir. Benzetimler sonunda bu üç algoritma içerisinden bulanık mantık algoritmasının diğerlerine oranla daha fazla enerji sağlayabildiği, daha az salınım yaptığı ve değişken hava koşulları altında daha hızlı yanıt verdiği gözlenmiştir.
Solar energy is the most viable alternative source; furthermore, the implementation of solar energy technologies can reduce the problems of environmental pollution and electricity production costs besides securing the demands of electrical power. This research addresses the evaluation of three algorithms used in maximum power point tracking systems (MPPT). These algorithms are Perturbation & Observation (P&O), Incremental Conductance (IC) and Fuzzy Logic (FL). They are considered as the most used in MPPT due to their simplicity and ease of realization. Based on Matlab/Simulink environment, the mathematical models of the three algorithms are designed and tested under various weather conditions. Collected simulation results illustrated the effectiveness of Fuzzy logic algorithm to draw more energy, decrease oscillation and provide a fast response under variable weather condition. The final simulation results show the fuzzy logic algorithm exhibits a better performance compared to both perturbation & observation and incremental conductance algorithms.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.613871
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME1qWXdNQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1055
ISSN: 2147-9364
2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
d224722f-b9d8-48ad-b1c5-2aca209c17f5.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

20
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.