Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1037
Title: Karot basınç dayanımının belirlenmesinde donatı, döküm yönü ve nem etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effect of steel rebar, casting direction and moisture on determination of core compressive strength
Authors: Kamanlı, Mehmet
Oghli, Ehsanullah Samad
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapıların depreme karşı güvenliğini artırmak için yerinde beton basınç dayanımının belirlenmesinin önemi gün gittikçe artmaktadır. Bunun için mevcut yapıların güvenliğinin artırılması büyük önem arzetmektedir. Bu çalışmada yerinde beton basınç dayanımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Beton karot basınç dayanımının belirlenmesinde donatı, döküm yönü ve nem etkisinin araştırılması için iki adet 200 x 100 x 40 cm'lik betonarme ve salt beton blok üretilmiştir. Üretilen bloklardan 28, 60 ve 90. gün sonucu 48'er adet 93mm/93mm ebatlarda döküm yönüne dik, paralel, donatılı ve donatısız olmak üzere toplamda 144 adet karot numunesi alınmıştır. Alınan karotların yarısı üç gün boyunca laboratuvar ortamında bekletilmiş, kalan yarısı ise üç gün boyunca su içinde kür edilmiştir. Üçüncü günün sonunda bütün karotlara başlık yapılarak basınç deneyine tabi tutulmuştur. Basınç deneyi sonucunda, karot basınç dayanımları zamana bağlı olarak artmıştır. Su içinde kür edilen karotların basınç dayanımları laboratuvar ortamında bekletilen karotların basınç dayanımlarına göre düşük çıkmıştır. Döküm yönüne dik alınan donatılı ve donatısız karotların basınç dayanımları döküm yönüne paralel alınan donatılı donatısız karotların basınç dayanımlarına göre yüksek çıkmıştır. Döküm yönüne dik alınan donatısız karotların basınç dayanımları döküm yönüne paralel alınan donatısız karotların basınç dayanımlarına göre su içinde ve laboratuvar ortamında bekletilen durumların her ikisinde de yüksek çıkmıştır. Aynı zamanda döküm yönüne dik alınan donatılı karotların basınç dayanımlarında, döküm yönüne dik alınan donatısız karot basınç dayanımlarına göre artış görünmüştür.
According to increase the safety of buildings against earthquakes the importance of determining the compressive strength of concrete in situ is being increased day by day. For this reason, increasing the security of existing buildings is an important issue. In this study, it was aimed to determine the compressive strength of concrete in situ. In order to investigate the steel rebar, casting direction and moisture effect in determining the concrete core compressive strength, two 200 x 100 x 40 cm reinforced concrete and pure concrete blocks have been produced. On the 28th, 60th and 90th day of the produced blocks, 144 pieces of core samples, which are perpendicular, parallel to the casting direction 24 core samples with steel rebar and 24 without steel rebar with 93mm/93mm dimensions, were collected. Half of the taken cores were kept in the laboratory for three days and seconed half were cured in water for three days. At the end of the third day, all cores were subjected to a pressure test with a cap. As a result of the pressure test, core compressive strengths have been increased by the time. The compressive strengths of the cores cured in water were lower than the compressive strengths of the cores kept in the laboratory. The compressive strengths of the cores with and without steel rebars taken perpendicular were higher than the compressive strength of the cores taken parallel to the casting direction. At the same time, the compressive strength of cores with steel rebar which is perpendicular to the casting direction compared to the compressive strength of the cores without steel rebar is higher.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmVvcx1ar04bTXSMLD8GoNSqQeweVOka5cKlMtV48Fnlo
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1037
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
572975.pdf22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

14
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.