Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1010
Title: Li - İon pillerin farklı kullanım koşullarında performanslarının ölçülmesi
Other Titles: Performance measurement of Li - Ion batteries under different usage conditions
Authors: Akdemir, Bayram
Mühendis, Vala
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Elektrikli Araçlar
Elektrikli otomobil teknolojisi
Labview
Lityum İon Pil
Electric Vehicles
Electric car technology
Labview
Lithium Ion Battery
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Elektrikli otomobil, zamanımızın önde gelen teknolojilerinden biridir. Elektrikli araç teknolojisi, yoğun bir araştırma ve geliştirme, akademik ilgi alanı ve aynı zamanda halkın ilgi alanıdır. Lityum ion piller, yüksek enerji yoğunluğu, uzun kullanım ömrüne ve minimum hafıza etkisi gibi önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlarından dolayı diğer pil teknolojileri olan kurşun asit piller, nikel tabanlı piller ve sodyum tabanlı pillere kıyasla elektrikli araçlarda daha yaygın kullanılmaktadır . Bu tezde, şarj ve deşarj işlemleri sırasında lityum ion pillerin durumunu incelenmiştir. Pillerin seri ve paralel bağlantıları sabit akım altındaki şarj ve deşarj eğrileri incelenmiştir. Aynı zamanda, lityum ion pillerinin iç direncinin dinamik yapısı da incelenmiştir.
Electric Vehicles is one of the leading technologies of our time. Electric vehicle technology is an area of intensive research and development, academic interest, and also public interest. Lithium-ion batteries have important advantages such as high voltage, high energy density, long service life and memory effect. Because of these advantages, Li-ion batteries, which are other battery technologies, are more widely used in electric vehicles compared to nickel-based batteries and sodium-based batteries. In this thesis, the state of lithium ion batteries during charging and discharging processes are examined. The charge and discharge curves of the batteries under constant current are examined. At the same time, the dynamic nature of the internal resistance of lithium ion batteries has been investigated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHx1bkz87VjbCncfVcsrm24HOCQXjS_nbp9yXNVwVm9BS
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1010
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616913.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

602
checked on Nov 29, 2022

Download(s)

488
checked on Nov 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.