Organization name
02.03. Department of Computer Engineering
City
Konya
Country
Turkey
City
Konya
Description
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1995 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. 2018 yılında yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği mesleğine temel ve daimi katkılarda bulunabilecek yeteneklere haiz mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın daha ileri amacı ise öğrencilerine mezuniyetlerinden sonra da şahsi gelişimlerini devam ettirebilme yeteneğini kazandırmaktır. Bu lisans programı öğrencilerinin kavrama gücünü, uzmanlıklarını ve profesyonelliklerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak gerekli teknik yeterlilikleri, araçları ve şahsi imkanları sağlama amacındadır. Ayrıca öğrencilerin ERASMUS ve FARABİ gibi uluslararası ve ulusal eğitim projelerine katılımları destekleyerek onlara uluslararası ve ulusal kültürel ve akademik kazanımları hedefler.
Country
Turkey