Browsing by Category Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Ankara Merkez İlçelerindeki Yaşam Çevrelerinin Kent Sağlığı Açısından DeğerlendirilmesiÖzüduru, Burcu H.; Gürel, Z. Aslı; Yiğiter, Ayten; Baytekin, Esra; Kutlu, B. Hilal; Sertok, Sibel; Şimşekoğlu, Vesile 
2022Applying a Morphological Approach to Istanbul’s Urban LandscapeOliveira, Vitor; Arat, Muzaffer Ali 
2022Counter-Urbanization experience in developing countries: The case of İstanbul Metropolitan AreaKorkmaz, Cansu ; Meşhur, Havva Filiz 
2021Doğal Kaynakların Turizm Potansiyeli Olarak Değerlendirilmesi; Beyşehir Gölü Milli Parkı ÖrneğiKarakayacı, Zuhal; Karakayacı, Özer 
Jan-2019The Effect of Built Environment on Neighborhood Relations in the Context of Social InteractionÖncel, Hale ; Meşhur, Mehmet Çağlar 
2022Evaluation of the Perception of Urban Quality of Life Transformed By The Covid-19 Pandemic in the Scope of Urban ConfigurationDerinci, Gizem ; Şimşekoğlu, Vesile 
2022Gıdanın Mekansal Yolculuğunu Anlatan Dijital Dinamik Haritaların Çok Yönlü Karşılaştırmalı AnaliziToprak, Gamze; Eren, Fatih 
2022Kent Morfolojisinde Kentsel Doku Değişiminin Fraktal Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Konya ÖrneğiKöprülü, Beyza; Topçu, Mehmet 
2018Kentsel Arazi Kullanımının Biçimlenmesinde Kültür Endüstrileri: İznik Kenti ÖrneğiKarkın, Kübra ; Karakayacı, Özer 
2019Kentsel Karar Alma Süreçlerinde Halk Katılımı ve Sosyal Adalet İlişkisinin ÇözümlenmesiEren, Fatih ; Tecim Öztürk, Hilal
2022Kentsel Kuşak Alanı Olarak Sümerbank İşçi ve Memur Evlerinin İncelenmesiKocadağ, Bahadır; Türktaş, Şevket; Topçu, Mehmet 
2018Kentsel Yenileme Projeleri ile Değişen Mekânsal Kimlik; Konya ÖrneğiTopçu, Mehmet 
2022Konut Dokularının Tarihsel Süreçte Morfolojik Değişimi : Akşehir ÖrneğiAltun, Murat Ferit; Topçu, Mehmet 
2021Morphological Regions in Istanbul’s Historical Urban LandscapeOliveira, Vitor; Arat, Muzaffer Ali 
2021Sanal Kamusal Alanlar ve COVID-19 Pandemisi ile Değişen Kamusallık ve Kamusal Alan AlgısıGüvenç, Sevcan; Öncel, Hale 
2022Tatvan Kentinin Tarihsel Süreçte Morfolojik DeğişimiYetişkin, Berçem Cemre; Yıldız, Kudret Şeyma; Topçu, Mehmet 
2018Toplu Taşıma Sistemlerinin Bisiklet Kullanımı İle BütünleştirilmesiMasror, Noraddien; Meşhur, Mehmet Çağlar 
2019Üniversite Kampus Alanlarının Yerseçimi Üzerine Bir İncelemeYürekli, Tuğçe; Meşhur, Mehmet Çağlar 
2019Üretim Örgütlenmesinin Mekânı Olarak Gıda Tedarik ZinciriKarakayacı, Özer ; Karkın, Kübra 
2019Yalıçiftlik Beldesi’nin Kentsel Gelişiminde Gayrimenkul Sektörünün ve Mekansal Planların Yönlendirici GücüEren, Fatih ; Urfan, Khalid