Browsing by Author Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Showing results 33 to 52 of 92 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023How Plan Modifications Affect Urban Technical Infrastructure Areas?Gündüz, Elif ; Yavaş, meryem
2020The idea of morphological regions as a tool in planning and designOliveira, Vitor; Arat, Muzaffer Ali 
2018Integrative Evaluation of Urban Regeneration Effects Case of EsparkErturan, Elif Merve ; Serdaroğlu Sağ, Neslihan 
Apr-2021İkiyüzlü Bir Terim Olarak ‘Yaya’ Üst GeçitleriMeşhur, Mehmet Çağlar 
2023İzmir Kentsel Araştırmalar ve TartışmalarMeşhur, Havva Filiz ; Eren, Fatih ; Öncel, Hale 
2023Kent Kültürü-Kültürel Süreklilik Bağlamında Kent Sokakları : Bir Sokak Sağlıklaştırma Projesi DeneyimiOral, Murat ; Topçu, Kadriye 
2022Kent Morfolojisinde Kentsel Doku Değişiminin Fraktal Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Konya ÖrneğiKöprülü, Beyza; Topçu, Mehmet 
2023Kentleşme-Sanayileşme Birlikteliği : İlk Sanayi KentleriKarakayacı, Özer ; Karkın, Kübra 
2018Kentsel Arazi Kullanımının Biçimlenmesinde Kültür Endüstrileri: İznik Kenti ÖrneğiKarkın, Kübra ; Karakayacı, Özer 
8-Nov-2020Kentsel Dirençlilik, Kriz, Kent Merkezleri: Pandemi Sürecinde Kamusal Alan Kullanımının DeğişimiDerinci, Gizem ; Özüduru, Burcu Halide
2021Kentsel Donatı Alanlarının Erişilebilirlik Analizi: Mardin Kızıltepe ÖrneğiTango, Uğur; Topçu, Mehmet 
2019Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sosyal Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesi: Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ProjesiKorkmaz, Cansu ; Arat, Muzaffer Ali ; Serdaroğlu Sağ, Neslihan 
2020Kentsel dönüşüm projelerinin akıllı büyüme ilkeleri çerçevesinde değerlendirilebilmesine yönelik bir model önerisiSerdaroğlu Sağ, Neslihan ; Karaman, Aykut
2019Kentsel Dönüşümde Örnek Proje Deneyimleri ve ÇıkarımlarBerk, Osman Basri; Serdaroğlu Sağ, Neslihan 
2019Kentsel Karar Alma Süreçlerinde Halk Katılımı ve Sosyal Adalet İlişkisinin ÇözümlenmesiEren, Fatih ; Tecim Öztürk, Hilal
2022Kentsel Kuşak Alanı Olarak Sümerbank İşçi ve Memur Evlerinin İncelenmesiKocadağ, Bahadır; Türktaş, Şevket; Topçu, Mehmet 
2023Kentsel Yaşam Çevresi Özelliklerinin Adil ve Eşit Dağılımı: Ankara’da Ruh Sağlığı Tanıları Üzerinden Bir Mekânsal DeğerlendirmeŞimşekoğlu, Vesile ; Özüduru, Burcu Halide
2018Kentsel Yenileme Projeleri ile Değişen Mekânsal Kimlik; Konya ÖrneğiTopçu, Mehmet 
2022Konut Dokularının Tarihsel Süreçte Morfolojik Değişimi : Akşehir ÖrneğiAltun, Murat Ferit; Topçu, Mehmet 
2020Konya Kent Merkezinde Taşıt Öncelikli Bir Uygulamanın İncelenmesiMeşhur, Mehmet Çağlar ; Levend, Sinan