Browsing by Author Topçu, Mehmet

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Bir Cumhuriyet mirası olarak Ereğli Sümerbank kampüsünün morfolojik açıdan okunması /Kocadağ, Bahadır
2019Bütünleşik afet yönetim sisteminin kent planlama sürecine yansımaları ışığında Samsat (Adıyaman) örneğiDündar, Uğur
2021CBS tabanlı görünürlük analizlerinin şehir planlama süreçlerine entegrasyonuAbuazab, Hatem K.M.
2018An Evaluation of Urban Open Spaces in Historical City Center of Konya in the Context of Pedestrian MobilityYılmaz Çakmak, Bilgehan ; Topçu, Mehmet 
2023An integrated framework for assessment of urban forms and their transformationArat, Muzaffer Ali ; Topçu, Mehmet 
2022INVESTIGATION OF FORMAL CHANGE IN AKŞEHIR CITY CENTER IN THE HISTORICAL PROCESS WITH MORPHOLOGICAL REGIONS METHODSÖzdemir, Hüseyin ; Topçu, Mehmet 
2022Kent Morfolojisinde Kentsel Doku Değişiminin Fraktal Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Konya ÖrneğiKöprülü, Beyza; Topçu, Mehmet 
2021Kentsel Donatı Alanlarının Erişilebilirlik Analizi: Mardin Kızıltepe ÖrneğiTango, Uğur; Topçu, Mehmet 
2021Kentsel erişilebilirlik ölçüm ve değerlendirme olanaklarının coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla saptanmasıTango, Uğur
2022Kentsel Kuşak Alanı Olarak Sümerbank İşçi ve Memur Evlerinin İncelenmesiKocadağ, Bahadır; Türktaş, Şevket; Topçu, Mehmet 
2018Kentsel Yenileme Projeleri ile Değişen Mekânsal Kimlik; Konya ÖrneğiTopçu, Mehmet 
2022Kentsel yeşil alanlara erişilebilirlik ile kullanıcıların psikolojik iyi olma hali arasındaki ilişkinin irdelenmesi: Konya kenti örneğiKaya, Ülkü Nur
2022Konut Dokularının Tarihsel Süreçte Morfolojik Değişimi : Akşehir ÖrneğiAltun, Murat Ferit; Topçu, Mehmet 
2022Morfolojik bakış açısıyla Tarsus kentinin konut dokusundaki değişiminin tarihsel süreçte incelenmesiŞenel, Bengüsu Beril
2019Morphological Structures of Historical Turkish CitiesTopçu, Mehmet 
2021Syntactic Legibility of Image Elements: Eskisehir CaseTopçu, Mehmet ; Aköz Çevrimli, Begüm ; Geyikli, Hande Busra
2022Tatvan Kentinin Tarihsel Süreçte Morfolojik DeğişimiYetişkin, Berçem Cemre; Yıldız, Kudret Şeyma; Topçu, Mehmet 
2018Thinking with Universal Design in Historical EnvironmentTutal, Osman; Topçu, Mehmet 
2019Towards the Reshaping of the Neoliberal Built EnvironmentTopçu, Mehmet ; Arat, Muzaffer Ali 
2022Why Is There a Need for a Value-Based Zoning Application Method in Urban Areas in Turkey?Salali, Vuslat; İnam, Saban; Topcu, Mehmet