Browsing by Author Döndüren, Mahmud Sami

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2021An Analysis According to Regulation of DBYBHY 2007 and TBDY 2018 By Equivalent Earthquake Load Method of A Reinforced Concrete BuildingDöndüren, Mahmud Sami ; Hava, Şeyda; Ecemiş, Ali Serdar
2019Betonarme bir binanın eşdeğer deprem yükü yöntemi ile TDY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerine göre analiziHava, Şeyda
2020Betonarme bir yapının statik ve dinamik analiz sonuçlarının TDY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerine göre karşılaştırılmasıFerlibaş, Mehmet
2022Betonarme kolonlarda etriye aralıklarının ve donatı sınıfının yapı dinamik davranışına etkisiKaya, Emine
2022Betonarme yapılarda beton basınç dayanımıının yapı dinamik davranışına etkisiSayın, Mevlüde Nisa
2019Deprem etkisi altında mevcut betonarme binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme teknikleri maliyet analizlerinin karşılaştırılmasıRaofe, Ahmad Arshad
2022Effect and optimization of incorporation of nano-SiO2 into cement-based materials – a reviewAl-Hagri, Mohammed Gamal; Döndüren, Mahmud Sami 
2023Evaluation of The Historical İplikçi Mosque According to Dbybhy 2007 And Tbdy 2018 RegulationsŞakalak, Elifnur; Döndüren, Mahmud Sami 
2022A review of the effect and optimization of use of nano-TiO2 in cementitious compositesDöndüren, M. S. ; Al-Hagri, M.G.
2021Rüzgâr, sıcaklık ve deprem etkisi altındaki yüksek yapılarda taşıyıcı sistemlerin tasarımı ve analiziOruç, İbrahim
2019Strengthening of reinforced concrete buildings with soft story irregularityDöndüren, Mahmud Sami ; Nakipoğlu, Abdulhamit 
2022Tarihi kalelerin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak analiz edilmesiBelovacıklı, Elif
2021Tarihi yapıların uluslararası farklı yönetmeliklere göre analizlerinin yapılarak sonuçlarının karşılaştırılmasıŞakalak, Elifnur
2019Yığma bir binanın 2007 ve 2018 Türk deprem yönetmeliklerine göre karşılaştırmalı tasarımının yapılmasıIşık, Melek Yavuz